Brytyjskie obywatelstwo jest przedmiotem pożądania wielu Polaków na Wyspach. Jak się o nie ubiegać? Czy warto i dlaczego warto? Z pewnością niejeden z nich głowił się nad tym wielokrotnie. Czas jednoznacznie rozwiać te wątpliwości, by w końcu móc pochwalić się brytyjskim paszportem.

Kto może ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo?
By ubiegać się o obywatelstwo, czyli naturalizację, musimy spełnić kilka podstawowych warunków. Po pierwsze, być osobą pełnoletnią – mieć co najmniej 18 lat. Po drugie – poczytalną i niekaraną, a także nie mieć problemów z prawem, czyli być, jak mówi się z urzędu, nieskazitelnego charakteru. Osoba, która zamierza złożyć wniosek, powinna planować pozostanie na terenie Zjednoczonego Królestwa także po naturalizacji bądź pracować dla organizacji międzynarodowej, której członkiem jest Zjednoczone Królestwo, mówi Krzysztof Uszok, wydawca książki pt. „Obywatelstwo Brytyjskie”.

Powinniśmy komunikować się w języku angielskim, walijskim lub szkockim (gaelickim) na poziomie ESOL (English for Speakers of Other Languages) Entry 3 i mieć wiedzę na temat życia w UK, którą udowodnimy na egzaminie.
By złożyć wniosek, należy oczywiście spełnić wymagania związane z długością legalnego pobytu w Zjednoczonym Królestwie.

Jak długo trzeba mieszkać na Wyspach, by móc rozpocząć ten proces?
Obecnie przepisy Wielkiej Brytanii dla osób z Unii Europejskiej wskazują, że muszą one mieć prawo do stałego pobytu na terenie kraju przynajmniej przez okres 12 miesięcy przed datą wystąpienia o naturalizację. Prawo do stałego pobytu otrzymuje się automatycznie po pięcioletnim okresie zamieszkiwania na terenie Zjednoczonego Królestwa (czyli tak naprawdę, mimo że przepisy wymagają pięcioletniego pobytu w Wielkiej Brytanii przed naturalizacją, w przypadku obywateli Unii Europejskiej musi to być zazwyczaj sześć lat).

Kto nie może starać się o ten dokument?

Składając podanie o naturalizację, musisz podać wszystkie fakty dotyczące Twoich ewentualnych spraw sądowych oraz opisać swoje wykroczenia drogowe, jeżeli do nich doszło.
Osoby rozpatrujące podanie o naturalizację mogą pominąć jeden wyrok skazujący za drobne przestępstwo (takie jak na przykład przekroczenie prędkości), w wyniku którego otrzymały stosunkowo małą grzywnę lub nakaz odszkodowania. Przestępstwa takie jak: kradzież, przemoc, przestępstwa na tle seksualnym, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, jak również bez ważnego ubezpieczenia lub prawa jazdy bądź też podczas zawieszenia prawa jazdy, nie są przestępstwami drobnymi i jest wielce prawdopodobne, że aplikacja osoby, która się ich dopuściła, zostanie rozpatrzona negatywnie, twierdzi Krzysztof Uszok.

Jakie dokumenty trzeba posiadać, by rozpocząć starania o przyznanie obywatelstwa brytyjskiego?
Po pierwsze są to dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego:

  • certyfikat progresji kursu ESOL poświadczający osiąganie kolejnych poziomów znajomości języka wraz z potwierdzeniem, że podczas kursu były użyte materiały nt. obywatelstwa brytyjskiego,
  • certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu z wiedzy o życiu w Zjednoczonym Królestwie, opieczętowany oraz podpisany przez osobę egzaminującą. Pamiętaj: jeżeli uczęszczałeś na kurs ESOL, nie musisz przystępować do egzaminu z wiedzy o życiu w Wielkiej Brytanii.
  • Po drugie są to dokumenty potwierdzające długość zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii:
  • druk P60 – za okres pięciu lat,
  • list od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie w danym okresie,
  • list potwierdzający pobieranie zasiłku dla bezrobotnych,
  • list potwierdzający pobieranie zasiłku z tytułu niezdolności do pracy,
  • dokumenty potwierdzające otrzymywanie emerytury w danym okresie,
  • jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą − dokumenty z HM Revenue and Customs poświadczające odprowadzanie podatku przez okres pięciu lat,
  • jeżeli jesteś studentem − potwierdzenie uczęszczania na studia (musi być w nich zawarte szkolenie zawodowe) przez okres pięciu lat.


Jak długo przeciętnie trwa proces przyznania brytyjskiego obywatelstwa?

Proces przyznawania obywatelstwa brytyjskiego może potrwać nawet sześć miesięcy, wszystko zależy od tego, czy dobrze wypełniłeś formularz AN, a także czy dołączyłeś odpowiednie dokumenty oraz czy nie będą potrzebne dodatkowe informacje, które w znaczący sposób opóźnią przyznanie obywatelstwa.

Ile kosztuje uzyskanie brytyjskiego obywatelstwa?
Cena kształtuje się na poziome 780 funtów za osobę dorosłą oraz 1010 funtów za małżonków, którzy aplikują razem w tym samym czasie.

Czy brytyjskie obywatelstwo oznacza jednocześnie brytyjski paszport?
Jeżeli nasza aplikacja o przyznanie obywatelstwa zakończy się sukcesem, możemy spokojnie aplikować o wydanie paszportu brytyjskiego, mówi wydawca kompendium wiedzy na temat uzyskania brytyjskiego obywatelstwa pt. „Obywatelstwo Brytyjskie”. Cena za pierwszy dziesięcioletni paszport dla osoby dorosłej wynosi 77,50 funta.

Czy można jednocześnie posiadać obywatelstwo brytyjskie i polskie?
Tak, obecnie przepisy dopuszczają posiadanie podwójnego obywatelstwa, tj. polskiego oraz brytyjskiego jednocześnie.

Artykuł powstał przy współpracy z wydawnictwem Coopers Edge Publishers, które udostępniło kompendium wiedzy na temat uzyskania brytyjskiego obywatelstwa pt. „Obywatelstwo Brytyjskie”. Więcej na temat tej pozycji można znaleźć w serwisie: www.obywatelstwo.org.uk.