Przy współpracy z organizacją DAP, ruszyła grupa wsparcia dla kobiet (żon/partnerek/matek) osób uzależnionych od alkoholu bądź narkotyków oraz dla ofiar przemocy w rodzinie. Te dwa problemy często idą w parze, stąd pomysł ich połączenia i stworzenia polskiej grupy w Hull.
Rusza grupa wsparcia dla kobiet
Myśląc o przemocy w rodzinie alkoholowej, często mamy przed oczami stereotyp: alkoholik, który pije i bije. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana, ponieważ w rolę ofiary lub sprawcy przemocy może wejść każda z osób w rodzinie.

Wśród alkoholików spotykamy dwa typy sprawców. U części z nich skłonność do przemocy pojawia się w toku rozwoju choroby alkoholowej. Nagromadzona złość, frustracja, bezsilność wobec własnego życia znajduje ujście w atakach agresji wobec bliskich osób. Dotyczy to także kobiet alkoholiczek, które piją i są agresywne. W takiej sytuacji przemoc ustaje najczęściej po terapii odwykowej.

Drugą grupę stanowią osoby, które stosowały przemoc, zanim doszło do uzależnienia. W takich przypadkach terapia jest trudniejsza. Muszą być w niej podjęte jednocześnie dwa problemy: przemoc i uzależnienie. Sprawczyniami przemocy stają się także żony alkoholików, bezradne wobec nałogu męża, często gnębione przez niego. Odreagowują doznane frustracje i upokorzenia na dzieciach. Ofiarami przemocy są najczęściej żony alkoholików i alkoholiczki. Cierpienie, które jest wynikiem doznawanej przemocy, skłania kobiety do szukania ulgi w alkoholu. W takich przypadkach szybko dochodzi do uzależnienia.

Problem alkoholu i przemocy w rodzinie dotyczy wielu par, w szczególności partnerek, które poświęcając swoje życie, za wszelką cenę próbują odbudować relacje z tą drugą osobą. Często kobiety nie mają z kim porozmawiać lub boją się oceny, niezrozumienia ze strony osób, które nigdy nie doświadczyły podobnych problemów.

Na czym polega Idea Grupy?

• grupa służy wzajemnemu pomaganiu sobie, dawaniu i otrzymywaniu wsparcia
• można tu mówić o swoich doświadczeniach i przeżyciach, dzielić się własnymi odczuciami i własnym zdaniem z innymi bez obawy przed krytyczną oceną lub poradami
• można tu także po prostu być, słuchać i czerpać z doświadczeń innych
• członkinie grupy bezwzględnie obowiązuje zasada tajemnicy, tzn. wszystko, co zostało powiedziane na spotkaniach, pozostaje w wiadomości tylko jej uczestniczek

Co możesz znaleźć w grupie?
• życzliwych słuchaczy
• bezpieczne miejsce
• osoby, które tak jak Ty doświadczają krzywdy w małżeństwie lub związku
• możliwość dzielenia się swoimi problemami
• możliwość uczenia się od innych, którzy borykają się z podobnymi problemami, sposobów radzenia sobie z nimi
• wiedzę na temat uzależnienia i współuzależnienia
• możliwość kontaktu ze specjalistami , zapraszanymi na spotkania

Spotkania grupy odbywają się w każdy wtorek od 11.00 do 12.30 w centrum CDP przy 61 Spring Bank. W razie jakichkolwiek pytań czy zasięgnięcia informacji proszę dzwonić pod nr. 01482 225868 lub 07929357923 – Magda.