Brytyjski rząd w ramach walki z nieuczciwymi beneficjentami wprowadza nowe regulacje dotyczące mieszkań socjalnych. Prevention of Social Housing Fraud Act będzie nakładał kary na osoby, które nieprawnie korzystają z mieszkań.
Nowe regulacje w sprawie mieszkań socjalnych
Z najnowszych badań wynika, że nawet 98 tysięcy mieszkań socjalnych na terenie Anglii jest zajmowanych przez osoby, które nie powinny mieć do nich uprawnień. Teraz za popełnienie wykroczeń w tym względzie będą obowiązywać wysokie kary. W pierwszym przypadku nieuczciwy najemca będzie musiał zapłacić do £5.000, jeżeli w sposób niezgodny z zawartą umową przestaje mieszkać w mieszkaniu oraz nie jest ono jego głównym lokum. W tej sytuacji sądowi wystarczy informacja, że taki proceder ma miejsce.

Drugi przypadek jest poważniejszy i dotyczy tych osób, które wynajmują część lub całość mieszkania socjalnego i czerpią z tego dochody – wówczas kara może objąć grzywnę w wysokości £50.000, a także do dwóch lat pozbawienia wolności. Ponadto, sąd może zażądać zwrotu zysków z wynajmu. Tym razem jednak, sąd będzie potrzebował konkretnych dowodów.

Rząd brytyjski ma wydać na walkę z oszustami mieszkaniowymi £9,5 mln, ale nieuczciwi beneficjenci mieszkań i zasiłków w latach 2008 – 2009 kosztowali państwo nawet £900 mln.