Sektor wynajmu mieszkań przez prywatnych właścicieli czekają zmiany zapowiedziane przez Rząd Brytyjski. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej www.gov.uk, zaplanowane działania mają wspierać przede wszystkim tych, którzy wynajmują mieszkanie na podstawie umowy na czas określony. Podniesione zostaną standardy mieszkaniowe, a system stanie się przyjazny rodzinom z dziećmi. Obietnice takie padły na początku października z ust sekretarza ds. spraw społecznych Rządu Brytyjskiego, Erica Picklesa.
Rozwiązanie, które zadowoli każdego - lepsze warunki wynajmu mieszkań!
Politycy zamierzają umożliwić osobom wynajmującym mieszkanie żądanie dłuższych umów wynajmu. Ma to zapewnić pewną stabilizację życiową wynajmującym, którzy nigdy nie mogą być pewni, czy właściciel nie poprosi ich o wyprowadzenie się z domu wraz z końcem umowy o wynajem. Wynajmujący będą mogli być pewni, że landlord nie zaskoczy ich żadnymi ukrytymi opłatami wynikającymi z wynajmu mieszkania. Ponadto, nowy system, który zostanie wprowadzony w sektorze prywatnym, będzie umożliwiać wynajmującym domaganie się od właściciela mieszkania lub agencji nieruchomości uczciwych i sprawiedliwych warunków najmu.

Sekretarz Eric Pickles zasugerował jednak, że nie można spodziewać się rewolucji – Rząd Brytyjski chce wprowadzić zmiany w sposób mało inwazyjny, nie burząc obecnego ładu. Przewidziane reformy zatem będą albo wprowadzane w życie stopniowo, bez gwałtownych posunięć, albo po prostu będą wiązać się z niewielkimi zmianami w porównaniu do obecnego systemu. Jedno jest pewne – rządowi leży na sercu dobro obywateli, jak zapewniają politycy.

Jednym z założeń przewidywanej reformy będzie przygotowanie pewnych kryteriów, które szczegółowo określą sposób formułowania umów wynajmu. Do głównych założeń nowego systemu będą należeć ułatwienia przygotowane między innymi dla rodzin z dziećmi, które będą mogły wymagać od właściciela mieszkania dłuższego okresu najmu. Co ważne, dłuższe umowy najmu pozwolą zredukować koszty ponoszone przez obie strony – właściciela mieszkania i wynajmującego. Nie będzie bowiem konieczności płacenia pośrednikom, agentom, za przygotowywanie kolejnych umów lub aneksów do podpisanych już kontraktów.

Rząd planuje również przeprowadzenie akcji informacyjnej dla społeczeństwa – wynajmujący będą mogli poznać swoje prawa. Ma to ułatwić im późniejsze negocjowanie najkorzystniejszego dla siebie rozwiązania w zakresie wynajmu mieszkania. Zostaną również poinformowani o tym, gdzie można poszukiwać ewentualnej pomocy, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Wynajmujący dowiedzą się, w jaki sposób mogą zostać oszukani przez właściciela lub przez pośrednika nieruchomości. Obowiązkiem, który często nie jest wypełniany w stu procentach, jest przedstawienie wynajmującemu pełnych opłat związanych z podpisywaną umową.

Poza tym, Rząd Brytyjski chce również przeznaczyć co najmniej 10 milionów funtów na inwestycje w tym obszarze. Ma to rozpocząć rewolucję w budowaniu mieszkań przeznaczonych na wynajem. Dzięki temu, już wkrótce powinny poprawić się warunki lokalowe dużej części budynków, w których zamieszkają najemcy. Jeśli politykom uda się wprowadzić to rozwiązanie w życie, warunki na brytyjskim rynku wynajmu nieruchomości powinny stać się bardzo korzystne. Tym bardziej, że rząd pragnie, by pobudzić konkurencję w tej niszy, a tym samym ułatwić wynajmującym negocjowanie niższych cen i korzystniejszych warunków. Chociaż informacja o planowanych zmianach została podana do wiadomości publicznej na początku października, trudno jeszcze określić, kiedy wejdą w życie pierwsze z nich.

Źródło: https://www.gov.uk/