Czy Polacy mieszkający na Wyspach mogą otrzymywać pieniądze w ramach flagowego programu rządu PiS „Rodzina 500 plus”? Tak! Ale nie dotyczy to wszystkich. Sprawdź, jakie warunki należy spełniać i jak aplikować o zasiłek.

Program jest rewolucyjny, choć jego skutki dla polskiego budżetu państwowego mogą być opłakane. Mogą z niego skorzystać nie tylko wielodzietne rodziny mieszkające w Polsce, ale i te, które żyją na co dzień w UK. Warunek jest jeden — nie mogą one otrzymywać jednocześnie zasiłku w państwie, w którym mieszkają.

Mateusz Morawiecki, minister rozwoju tłumaczył, że celem programu Rodzina 500 plus jest to, by w Polsce było więcej urodzeń. „Nie chcemy płacić na dzieci, które mieszkają w bardzo bogatych krajach Zachodu”, dodał.

Dla kogo?

Pieniądze otrzymać mogą rodzice lub opiekunowie dzieci do 18. roku życia (dotyczy to tylko rodzin z przynajmniej dwojgiem niepełnoletnich dzieci). Zasiłek przyznawany jest na drugie i kolejne dziecko.

Jeśli dochód na osobę wynosi w rodzinie mniej niż 800 PLN, wsparcie otrzymają także rodzice jedynaków (w rodzinach z dziećmi niepełnosprawnymi próg ten wynosi 1200 PLN na osobę).

Zasiłek otrzymają tylko ci rodzice, którzy nie pobierają podobnego wsparcia w kraju zamieszkania. Informacje o pobieranych zasiłkach przekazywać będą organy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania polskim marszałkom województw, którzy dalej podadzą je do wiadomości gmin. Jeśli zatem z jakiegoś powodu nie pobierasz zasiłków Child Tax Credit i Child Benefit, możesz złożyć wniosek. Rodzina 500 plus doskonale nadaje się zatem dla emigrantów sezonowych.

Jak?

Wniosek najłatwiej będzie złożyć drogą internetową. Polski rząd nie podał jednak jeszcze adresu właściwego formularza. Trzeba zatem poczekać na oficjalne informacje w tej sprawie.

Wniosek trzeba będzie składać każdego roku na nowo.

Osoby, które otrzymają świadczenie, będą dostawać pieniądze przelewem lub drogą pocztową (przekaz).

Kiedy?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku. Wszyscy, którzy zdążą złożyć wniosek przed 30 czerwca br., otrzymają wyrównanie za trzy pierwsze miesiące 2016 roku.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu Rodzina 500 plus w tym miejscu.