Chciał związać swoje życie z morzem. I udało mu się. Ale nie zapomniał o rodzinnym mieście, w którym się wychowywał. Kiedy został burmistrzem, stworzył w Hull pierwszy park. I sprawił, że mieszkańcy go pokochali. Aż do nadejścia totalnej klęski. Kim był Zachariah Pearson?

Urodzony w 1821 roku w Hull, wychowywał się w domu położonym przy High Street. W wieku 4 lat stracił matkę, która zmarła przy porodzie jego siostry. Dlatego trafił wówczas pod opiekę wuja, Roberta Pearsona, który zajmował się konstruowaniem statków. I właśnie wtedy zaczęła się  miłość Zachariaha do morza. Zanim jednak mógł realizować swoją pasję, musiał odebrać edukację. Zachariah Pearson uczył się w Hull Grammar School, a następnie odbył praktyki w przedsiębiorstwie Jenkins and Tonge. Kilka lat później ożenił się z Mary Ann Coleman. Ze względu na założenie rodziny Pearson nie mógł pozwolić sobie na długie rejsy. Dlatego zdobył statek, który umożliwiał mu prowadzenie handlu z portami morskimi w Europie i Ameryce — i to bez opuszczania Hull.

W 1849 Zachariah Pearson zajął się transportem pasażerów z Europy do Ameryki. Jego statki, pływające pod banderą firmy Pearson, Coleman and Co, którą kierował, przybijały do portów w Nowym Jorku i Quebecku. A później także w Australii, Nowej Zelandii i Rosji, gdzie dostarczały listy wysyłane przez Brytyjczyków.

Wysoka pozycja pozwoliła mu szybko stać się ważną osobą w miejskich władzach. Pearson kochał miasto, w którym się urodził, dlatego przekazywał wiele pieniędzy na jego rozbudowę. Dzięki temu udało się odnowić na przykład kościół Holy Trinity Church. W 1859 roku Zachariah Pearson został burmistrzem Hull i założył w mieście pierwszy park. To zupełnie odmieniło oblicze okolicy. Mieszkańcy byli zachwyceni!

Szczęście szybko jednak odwróciło się od Pearsona — w 1862 roku z powodu nieszczęśliwego zbiegu wypadków i utraty wielu statków jego firma została zlikwidowana. Ogłoszono upadłość.

W związku z tym Zachariah Pearson zdecydował się zrezygnować ze stanowiska burmistrza. I wycofać się z życia publicznego.

Zachariah Pearson zmarł w 1891 roku.