W Wielkiej Brytanii istnieje możliwość ubiegania się o rezydenturę tymczasową. Sprawdź, w jaki sposób uzyskać taki status i co możesz dzięki niemu zyskać! 

Kto może się ubiegać?

O rezydenturę tymczasową na Wyspach (ang. temporary residence) ubiegać się może każdy obywatel RP, który jest studentem lub pracuje w Wielkiej Brytanii. Chodzi oczywiście o legalne zatrudnienie.

W jaki sposób ubiegać się o rezydenturę tymczasową w UK?

W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek EEA QP (jeszcze jakiś czas temu określanego mianem EEA1) dostępny na stronie GOV.uk. Do wniosku dołączyć należy dokument potwierdzający naszą tożsamość i dwie oficjalne fotografie.

Wypełniony wniosek oraz wszystkie załączniki wysyłamy na adres:

Home Office – EEA applications
PO Box 590
Durham
DH99 1AD

Ile to kosztuje?

Otrzymanie potwierdzenia statusu rezydenta tymczasowego w Wielkiej Brytanii wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 65 funtów. Jej uiszczenie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku przez urzędników.

Członkowie rodziny

Nie ma możliwości wystąpienia o status rezydenta dla członków rodziny wnioskującego za pośrednictwem formularza EEA QP. Każdy z bliskich wnioskującego musi złożyć własną aplikację. Wiąże się to również z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat.

Dlaczego warto ubiegać się o rezydenturę?

Dokument potwierdzający status rezydenta tymczasowego w Wielkiej Brytanii jest przydatny dla osób, które poszukują pracy. Potwierdza bowiem, że osoba, która go posiada, ma prawo do podejmowania zatrudnienia na Wyspach. Może być ważną kartą przetargową podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Pozostałe informacje

Zezwolenie na pozostanie w Wielkiej Brytanii jest, zgodnie z obecnym stanem prawnym, ważne przez pięć lat. Po tym czasie rezydent może wystąpić o przyznanie rezydentury stałej. Warto dokładnie wypełnić wniosek i załączyć wszelkie wymagane dokumenty, a następnie wymienić je na końcu w odpowiedniej kolejności. Za błędnie rozpatrzone wnioski pobrana zostanie opłata w wysokości 25 funtów (czyli z wpłaconej kwoty 65 funtów otrzymamy tylko 40 funtów zwrotu).