Dzieci przyjmowane są do szpitala w sytuacjach nagłych, przez izbę przyjęć, lub w sytuacjach planowych, ze skierowaniem od lekarza. Jeżeli dziecko skierowane zostało do szpitala, lekarz rodzinny lub pediatra zajmujący się dzieckiem powinien napisać list do szpitala, zawierający wszystkie informacje o stanie zdrowia dziecka. Szpital natomiast powinien wysłać do pacjenta list informujący, gdzie i kiedy należy zgłosić się z dzieckiem na pierwszą wizytę. Dziecko może być przyjęte do szpitala (jeżeli istnieje potrzeba, aby pozostało w szpitalu przez dwa lub więcej dni) lub do poradni szpitalnej (jeżeli po wizycie i leczeniu może wrócić do domu).

Przyjęcie do szpitala w trybie nagłym, przez izbę przyjęć, może być przerażające dla każdego, ale dla dzieci bywa to szczególnie trudne i stresujące. W wielu szpitalach jest osoba pracująca jako PALS (Patient Advice and Liaison Service, osoba zajmująca się doradztwem pacjentów oraz łącznością z rodziną), która będzie mogła udzielić wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o procedurach i polityce szpitala.

Skargi

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki Wasze dziecko lub Wy sami byliście traktowani w szpitalu, można złożyć skargę w danym szpitalu. Osoba pracująca w PALS lub rzecznik szpitala pomoże rozwiązać każdy problem. Można również złożyć skargę na piśmie i wysłać ją do Działu Skarg w szpitalu NHS.
Jeżeli istnieje podejrzenie, że skarga nie została odpowiednio rozwiązana, można poprosić o zwołanie niezależnego panelu recenzentów przez członka zarządu NHS, który nie zajmuje stanowiska kierowniczego. Prośbę należy złożyć w ciągu 28 dni od otrzymania odpowiedzi ze szpitala na pierwotną skargę. Przewodniczący panelu poprosi wówczas o dokładne yjaśnienie na piśmie przyczyny Pani/Pana niezadowolenia, o ile jeszcze nie zostało to zrobione. Warto spisywać dokładne daty i godziny zdarzeń, co do których odnosi się skarga oraz nazwiska i tytuły zaangażowanych pracowników. Jeżeli zostanie uznana konieczność uzyskania niezależnej recenzji, trzech członków panelu (w tym przewodniczący i osoba niezależna) przeprowadzą rozmowy ze wszystkimi zaangażowanymi osobami i stworzą odpowiedni raport. Dyrektor naczelny zarządu szpitala następnie poinformuje Pana/Panią o wszelkich działaniach wynikających z raportu. Jeżeli nadal istnieje przekonanie, że skarga nie została prawidłowo rozpatrzona, można zgłosić się do Rzecznika Służby Zdrowia.

Polityka / Wskazówki

W odpowiedzi na cele ustanowione przez plan NSH, mające zaowocować stworzeniem fundacji zajmującej się opieką zdrowotną od początku życia, Sekretarz Stanu ogłosił powstanie nowego planu Children’s National Service Framework. Oparty będzie on na kluczowych wartościach planu NHS, którymi są:

 • modernizacja,
 • przełamywanie granic profesjonalnych,
 • partnerstwo pomiędzy instytucjami.

Children’s National Service Framework stworzy nowe narodowe standardy obejmujące NHS oraz opiekę społeczną dla dzieci. Pomoże poprawić usługi zdrowotne dla dzieci w Wielkiej Brytanii, zaczynając od lekarza rodzinnego, chirurgów i szpitali, aż na wsparciu socjalnym kończąc. Udoskonali również sposób, w jaki rodzice i opiekunowie są informowani i angażowani w opiekę zdrowotną nad dzieckiem.
Children’s National Service Framework stworzony zostanie na podstawie zakończonych sukcesem programów, takich jak Quality Protects oraz Sure Start (zobacz dział Zasoby), dostarczając usługi odpowiednie dla potrzeb dzieci i młodzieży.

Opis usługi

Jeżeli rodzice zgłaszają się z dzieckiem na izbę przyjęć, najpierw dziecko zostanie zbadane przez pielęgniarkę, która wstępnie oceni jego stan. Konieczne może być oczekiwanie na lekarza, w zależności stanu dziecka w porównaniu z innymi oczekującymi pacjentami. Zazwyczaj lekarze starają się przyjąć dzieci jak najszybciej.
Jeżeli dziecko skierowane zostało do szpitala przez lekarza rodzinnego lub pediatrę, należy zgłosić się na oddział wymieniony w liście dotyczącym przyjęcia do szpitala. Osoba w rejestracji poinformuje, gdzie należy się skierować. Pielęgniarka pokaże również, gdzie można włożyć rzeczy osobiste oraz gdzie znajduje się łazienka i toaleta. W wielu szpitalach znajdują się specjalne odziały dziecięce, w których pracują pielęgniarki wysoko wyspecjalizowane w opiece nad dziećmi, potrafiące pomóc dzieciom i ułatwić ich pobyt w szpitalu.
Lekarz przyjmie dziecko jak najszybciej, omówi sposób leczenia i w razie potrzeby przeprowadzi badanie fizykalne. Konieczne może być również przeprowadzenie dodatkowych badań, np. zdjęcia rentgenowskiego, wówczas pielęgniarka poinformuje, gdzie należy się udać lub zaprowadzi dziecko osobiście.
W wielu szpitalach prowadzona jest usługa PALS (Patient Advice and Liaison Service), odpowiedzialna za doradztwo pacjentów oraz łączność z rodziną, gdzie pracują osoby udzielające informacji o szpitalu i porad odnośnie stanu dziecka oraz zapewniające wsparcie w tym trudnym okresie. Wysłuchają one również Pana/Pani problemów i zmartwień oraz postarają się usprawnić usługi szpitalne zgodnie z otrzymanymi sugestiami.

Zalecenia

Każde dziecko reaguje odmiennie na pobyt w szpitalu, ale zasadniczo doświadczenie to jest początkowo przerażające. Dziecko będzie musiało radzić sobie w nowym i obcym środowisku, z nowymi widokami, zapachami, hałasami i ludźmi. Będzie zmuszone znosić zły stan swojego zdrowia, który może pociągać za sobą szereg różnych badań i leczenie. Personel szpitala obserwuje, że dzieci często lepiej reagują na pobyt w szpitalu, jeżeli rodzice są razem z nimi, tak długo, jak tylko jest to możliwe. Należy upewnić dziecko, że będzie się stale przy nim oraz wyraźnie podkreślać, że szpital jest bezpiecznym miejscem. Jeżeli można zostać z dzieckiem na noc, szpital zorganizuje na oddziale dodatkowe łóżko lub materac. Nie zawsze możliwy jest pobyt z dzieckiem przez cały czas. Być może w domu zostały inne dzieci, które wymagają opieki lub pobyt dziecka w szpitalu może się wydłużać. Jeżeli tak jest, należy powiedzieć dziecku, kiedy się wróci i być z powrotem punktualnie na czas. Przy normalnym skierowaniu do szpitala będzie prawdopodobnie wystarczająco dużo czasu, aby przygotować dziecko do tego pobytu. Pobyt w szpitalu będzie mniej przerażający, jeżeli dziecko wie, czego powinno oczekiwać. Dostępnych jest wiele dobrych książek dla dzieci dotyczących tego tematu, a niektóre szpitale mogą nawet zorganizować dni otwarte dla szkoły lub przedszkola, podczas których dzieci będą mogły rozejrzeć się po oddziałach i porozmawiać z personelem. Należy mieć przygotowaną torbę dla dziecka, nawet jeżeli będzie ono w szpitalu tylko przez jeden dzień. Spakować należy:

 • wygodne, przewiewne ubranie (i piżamę, jeżeli dziecko zostaje na noc),
 • szlafrok i kapcie,
 • kosmetyczkę z przyborami do mycia (myjkę do twarzy/gąbkę, mydło, szczoteczkę i pastę do zębów), szczotkę do włosów, szampon, ręcznik,
 • kilka zabawek i książek,
 • zadanie domowe ze szkoły,
 • leki dziecka,
 • specjalne pożywienie,
 • dla niemowlaka mleko, pieluszki i chusteczki w razie potrzeby,
 • dane kontaktowe do Pani/Pana i lekarza rodzinnego,
 • książeczkę ubezpieczeniową (Social Security book),
 • kartę lub list z ustalonym terminem wizyty.