Po zakończeniu leczenia szpitalnego i po okresie zdrowienia pacjent zostaje wypisany do domu. Dla wielu osób istotna jest jeszcze opieka po wyjściu ze szpitala, a więc przyjmowanie lekarstw oraz wizyty w poradni przyszpitalnej. Personel szpitala powinien włączać się aktywnie w podejmowanie decyzji dotyczących wypisu ze szpitala. Będzie można wówczas omówić swoje potrzeby oraz możliwości ich zaspokojenia.

Wypis ze szpitala jest procesem, który wymaga współpracy pacjenta, personelu szpitala, lokalnych władz, podstawowej opieki zdrowotnej, np. lekarza rodzinnego oraz osób niezależnych i ochotników. Celem procesu jest zapewnienie, że pacjent opuszcza szpital jak najszybciej, a jednocześnie dopiero wówczas, kiedy jest to właściwe i bezpieczne oraz że otrzymał wszystko, co będzie konieczne do pełnego zdrowienia po powrocie do domu.

Jak to działa?

Kiedy chory przychodzi do szpitala na leczenie, rozpoczynają się równocześnie przygotowania do jego wypisu do domu. Plan wypisu uwzględnia wymagania i życzenia pacjenta, życzenia rodziny lub opiekuna oraz warunki domowe, tak aby w chwili wypisu móc zapewnić jak najlepsze wsparcie. Personel szpitala poinformuje, kiedy stan pacjenta będzie na tyle dobry, aby możliwy był wypis do domu. Pacjent będzie poinformowany o tym jeden lub dwa dni wcześniej. Data wypisu uzależniona będzie przede wszystkim od szybkości terapii i poprawy stanu zdrowia oraz rodzaju wsparcia potrzebnego po powrocie do domu. Ten proces jest planowany wcześniej, więc wypis ze szpitala nie będzie niepotrzebnie opóźniany. Wypis ze szpitala może stanowić trudną sytuację, zwłaszcza jeżeli leczenie było długie lub pacjent nie jest w stanie funkcjonować tak, jak dawniej. Ważne jest, aby nie spieszyć się i odpowiednio zaplanować powrót, niezależnie od chęci szybkiego powrotu do domu. Niektóre osoby nie zdają sobie sprawy, jakiej pomocy będą wymagać po wypisie ze szpitala, więc lepiej jest wszystko wcześniej zorganizować, niż znaleźć się w domu bez potrzebnej opieki.
Personel szpitala powinien w pełni informować oraz angażować się w podejmowanie decyzji dotyczących takich spraw, jak:

  • co będzie działo się w okresie zdrowienia,
  • z kim kontaktować się w nagłych sytuacjach,
  • czy potrzebna będzie stała opieka w domu,
  • czy po powrocie do domu będzie potrzebny jakikolwiek sprzęt medyczny,
  • czy konieczne będzie jakiekolwiek przystosowanie domu.


Organizacja transportu

Przyjaciele lub rodzina powinni odebrać pacjenta ze szpitala. Jeżeli nie jest to możliwe, należy poinformować personel i wówczas szpital zorganizuje właściwy transport. Nie wolno zapomnieć o kluczach do mieszkania pacjenta.

Leki

Jeżeli konieczne jest przyjmowanie w domu jakichkolwiek leków, pacjent otrzyma je w ilości wystarczającej na maksymalnie siedem dni, w zależności od tego, czy przykładowo kończy właśnie stosowanie antybiotyku. Przekazany zostanie również list dotyczący dalszego leczenia, przeznaczony dla lekarza rodzinnego. W razie konieczności dłuższego przyjmowania leków, lekarz rodzinny powinien przepisać kolejne recepty zanim wyczerpią się zapasy ze szpitala. Niektóre zabiegi chirurgiczne wymagają informacji odnośnie powtórnych recept z wyprzedzeniem do 48 godzin.

Informowanie lekarza rodzinnego

Po wypisie ze szpitala do lekarza rodzinnego wysłany zostanie list zawierający informacje dotyczące przebiegu leczenia i wymaganej dalszej opieki. Lekarz rodzinny nie musi odwiedzać pacjenta w domu, ale w razie jakichkolwiek problemów, należy się z nim skontaktować. Wizyty w poradni Jeżeli po wypisie do domu konieczne są kolejne wizyty w poradni przyszpitalnej, pacjent otrzyma kartę z datą kolejnej wizyty lub zostanie ona wysłana pocztą, kilka dni po powrocie do domu. Transport trzeba zapewnić samemu, jednak jeśli będzie on konieczny, należy omówić to z personelem szpitala lub lekarzem rodzinnym.

Wyposażenie szpitalne

Kule lub inny sprzęt szpitalny należy zwrócić, jak tylko przestanie być potrzebny.

Wypis ze szpitala na własne żądanie

Po zakończeniu leczenia pacjent ma prawo w każdej chwili wypisać się ze szpitala na własne żądanie. Jeżeli jednak nie chce przebywać w szpitalu, aż do sugerowanej daty wypisu, warto najpierw omówić tę sprawę z personelem szpitala. Konieczne może być dalsze przyjmowanie leków i należy porozmawiać z lekarzem o rokowaniach powrotu do zdrowia. Należy zawsze upewnić się, że ktoś będzie opiekował się pacjentem po wyjściu ze szpitala, w razie gdyby sam nie dawał sobie rady w domu.

Skargi

Istnieje wiele powodów dla których Pan/Pani, rodzina lub opiekun możecie być niezadowoleni z ustaleń poczynionych w związku z wypisem ze szpitala, na przykład takich, jak:

  • poczucie, że pobyt w szpitalu powinien być dłuższy, aby lepiej wyzdrowieć,
  • chęć wcześniejszego powrotu do domu, niż planowana data wypisu,
  • niezadowolenie z opieki, jaka została zorganizowana po wyjściu ze szpitala,
  • brak chęci na przewiezienie do domu opieki.


Ma Pan/Pani prawo poprosić o zmianę każdej decyzji oraz o ponowna ocenę swoich potrzeb, jeżeli nastąpi zmiana sytuacji. Jeżeli Pan/Pani lub rodzina/opiekun sądzicie, że być może opuszczenie szpitala jest jeszcze zbyt wczesne, ma Pan/Pani prawo poprosić o ponowną analizę decyzji o wypisie lub konieczności dalszego leczenia w szpitalu. W przypadku niezadowolenia z ustaleń poczynionych w związku z wypisem ze szpitala, można złożyć formalną skargę. Podobnie jak w przypadku skarg dotyczących jakichkolwiek usług medycznych uzyskiwanych z NHS, należy zastosować odpowiednią procedurę składania skarg do NHS (the NHS complaints procedure).