Polscy naukowcy z pomocą swoich europejskich kolegów będą prowadzić badania nad dwujęzycznymi dziećmi Polaków z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zdaniem twórców projektu takie badania są szczególnie ważne dla społeczeństw wielokulturowych, kształtowanych w warunkach wolnego przepływu ludności.

Badania wskazują, że dzieci dwujęzyczne pod pewnymi względami rozwijają się szybciej niż ich jednojęzyczni rówieśnicy. Nie znaczy to, że dwujęzyczność nie rodzi pewnych problemów. Rozwój językowy takiego dziecka przebiega nieco inaczej, co bywa często mylnie interpretowane przez opiekunów i lekarzy. 

– Celem naszego projektu jest dostarczenie narzędzi, które pozwolą unikać mylnych interpretacji i mogą być dla dziecka krzywdzące. Chcemy badać dzieci wychowujące się w polskich rodzinach, które przeprowadziły się do Anglii i stają się dwujęzyczne, kiedy trafiają do przedszkoli i szkół, gdzie językiem obowiązujacym jest angielski. Będziemy badać ich rozwój poznawczy i językowy, żeby odpowiedzieć na pytanie, kiedy przebiega on prawidłowo (chociaż inaczej niż w przypadku dzieci jednojęzycznych), a kiedy są zagrożone specyficznym zaburzeniem rozwoju językowego, określanym skrótem SLI (Specific Language Impairment) – mówi dr Ewa Haman, jedna z koordynatorek projektu.

Program badawczy nad dwujęzycznymi dziećmi z Wysp potrwa 34 miesiące. Naukowcy szukają kontaktu z rodzinami, które chciałyby wziąć udział w pierwszej turze badań. Rodzice dzieci w wieku od 2 do 5 lat z terenu Wielkiej Brytanii i Irlandii mogą kontaktować się z zespołem koordynowanym przez dr Ewę Haman i dr Zofię Wodniecką pod adresem internetowym:bi-sli@psych.uw.edu.pl.

Badania finansują Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz European Cooperation in Science and Technology.

źródło: Goniec Polski