Jednostka Policji w Ciechanowie zwraca się z apelem do Polaków w Hull o informacje o zaginionym Krzysztofie Woźniaku, który przebywał ostatnio w naszym mieście. Ktokolwiek posiada informacje o zaginionym proszony jest o kontakt:

WA KPP Ciechanów Wydział Kryminalny, 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
telefon: (0-48) 345 2444
email: dyzurnykwp@mazowiecka.policja.gov.pl

Krzysztof Woźniak