Port w Hull jest portem handlowo-pasażerskim, położonym na rzece Hull w tutejszym estuarium. Jego historia sięga początkami XIII wieku! Oblicza się, że każdego roku port obsługuje nawet ponad milion pasażerów!

Położenie miasta Hull sprzyjało utworzeniu portu u jego wybrzeży. Kluczowe znaczenie miało istnienie estuarium, a także rzeka Hull River uchodząca w tym miejscu do morza. Spowodowało to, że woda w tym miejscu naturalnie była głęboka i można było z łatwością zbudować pierwsze doki.

Bardzo duże znaczenie dla rozwoju portu w Hull miał fakt, że król Edward I w roku 1297 nadał mu charakter portu zamorskiego – oznaczało to, że statki odpływające z portu w Hull mogły przewozić towary do innych krajów. Żaden inny port w całym hrabstwie Yorkshire nie miał w owym czasie takich uprawnień.

Dlatego w ciągu kolejnych dwustu lat używano portu przede wszystkim do obsługi statków wywożących z Anglii wełnę i takich, które przywoziły wyborne wino.

W XV wieku z portu zaczęło odpływać coraz mniej statków z wełną na pokładzie. W owym czasie w całej Europie bardzo duże były już wpływy organizacji Hanza, co spowodowało zmianę charakteru transakcji handlowych prowadzonych na Starym Kontynencie. Zmalał wówczas eksport wełny, natomiast zwiększył się eksport gotowych wyrobów odzieżowych produkowanych w Anglii.

Znaczenie portu w Hull rosło z każdą kolejną dekadą. W XVII wieku był to już trzeci najważniejszy port w Królestwie Brytyjskim (po Londynie i Bristolu).

W historii portu w Hull zdarzały się jednak także i tragiczne epizody – na przykład w 1837 roku doszło do wybuchu na parowcu towarowym o nazwie Union, który cumował właśnie w porcie. W wyniku eksplozji śmierć poniosło 20 osób, a kilkadziesiąt kolejnych zostało rannych. Port uległ także zniszczeniu podczas drugiej wojny światowej. Poza tym w ciągu kilkuset lat jego istnienia dochodziło w porcie do pożarów, w wyniku których powstawały duże straty materialne, a śmierć poniosło wielu ludzi.

Obecnie znaczenie portu w Hull także jest duże – wypływają z niego statki do wielu krajów na całym świecie, dzięki którym Wielka Brytania może prowadzić import i eksport dóbr i towarów na dużą skalę.

Port obsługuje także mnóstwo pasażerów – regularnie wypływają z niego promy pasażerskie, przede wszystkim do krajów skandynawskich, na niezbyt długich trasach.