Polski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstał w kwietniu 2014 roku. Przez prawie rok działał w ramach organizacji charytatywnej Cheshire Without Abuse, a od lutego br. uzyskał status organizacji charytatywnej i pracuje nad zupełną niezależnością.

Pomysłodawcy projektu piszą w informacji prasowej: „Telefon prowadzony jest dla Polaków, którzy doświadczają przemocy w rodzinie mieszkając w Wielkiej Brytanii. Osoby, które do nas dzwonią mogą w ojczystym języku porozmawiać o swojej sytuacji.

Z każdą osobą, która do nas dzwoni i prosi o pomoc przeprowadzamy ocenę ryzyka i na jej podstawie skierowujemy daną osobę do specjalistycznych organizacji, które udzielają jej dalszego wsparcia lokalnie. Omawiamy z osobami dostępne im opcje, włączając w to rozwiązania z zakresu prawa karnego, czy cywilnego, sytuację mieszkaniową itp. Omawiamy również podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa ofiar i ich dzieci niezależnie od tego, czy chcą zostać z partnerem, czy też chcą od niego odejść.

Kontaktują się również z nami przedstawiciele innych organizacji, którzy pracują z polskimi ofiarami przemocy, a z powodu bariery językowej nie są w stanie poznać ich potrzeb. W takich przypadkach również wykonujemy wszystkie wymienione powyżej czynności. Rozmawiamy również z członkami rodzin i przyjaciółmi ofiar przemocy, aby wskazać im, jak mogą wesprzeć swoich bliskich. Obecnie telefon czynny jest 10 godzin w tygodniu.

W przyszłości planujemy rozszerzyć działalność o prowadzenie programów dla Polek, które doświadczyły przemocy. Programy te wyjaśniać będą zachowanie oprawców i mechanizmów działania przemocy oraz pokazywać, w jaki sposób chronić siebie i dzieci w przyszłości.

Chcemy również prowadzić szkolenia dla angielskich organizacji na temat przemocy w polskich rodzinach żyjących w Wielkiej Brytanii, jak również prowadzić kampanie informacyjne na temat przemocy w rodzinie wśród polskiej społeczności. Planujemy również wspierać organizacje angielskie w komunikacji z ofiarami przemocy poprzez wykonywanie dla nich tłumaczeń ustnych i pisemnych.”

POLSKI TELEFON ZAUFANIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
01270 260106
czynny we wtorki w godz. 10.00 – 12.00 i 13.00 – 15.00 oraz w środy od 10.00 do 16.00.