Wydawać, żeby oszczędzać – dzięki tej nowej polityce w East Riding mają powstać kolejne miejsca pracy, ma się poprawić jakość życia mieszkańców, co zachęci inwestorów do przyjazdu do regionu.
100 milionów do wydania w East Riding
Gospodarka regionu ma rozwijać się dzięki 100 milionom funtów, które wyda na ten cel Rada East Riding. Taki plan na następny rok jest rozwiązaniem skrajnie różnym od decyzji innych regionów, które mają podobny budżet.

Na co zostaną wydane pieniądze? Wśród planowanych i realizowanych inwestycji znajdują się przede wszystkim rozbudowa drogi A164 pomiędzy Humber Bridge i Beverley, poważna rewitalizacja i rozbudowa Haltemprice Leisure Centre w Anlaby oraz budowa nowej drogi w Beverley. W niedalekiej przyszłości ma również rozpocząć się długo oczekiwana metamorfoza kompleksu Leisure World w Bridlington, warta wiele milionów funtów.

Przedstawiciel Rady, radny Stephen Parnaby, powiedział: „W przeciwieństwie do wielu rad regionów, które drastycznie zmniejszają wydatki, my w East Riding nadal inwestujemy w coraz bardziej wydajne i ulepszone budynki, co pozwala nam na zwiększenie naszych środków. Rada rozumie, że jedynie finansując ważne inwestycje może zmniejszać koszty utrzymania, poprawić świadczone usługi oraz zapewnić wzrost zatrudnienia, co jest niezmiernie istotne dla lokalnych firm i regionalnej gospodarki (cyt. za: thisishullandeastriding.co.uk). Radny dodał też, że budowa nowych centrów rekreacyjnych w Haltemprice i Bridlington może zapewnić zyski w wysokości £3.7 milionów funtów. Pieniądze te mogą zostać przekazana na naprawę dziurawych dróg i system anty-powodziowy.

Źródło: www.thisishullandeastriding.co.uk