Bardzo rzadko w społeczeństwie porusza się temat uzależnienia od narkotyków. Ba, wokół tego tematu powstało społeczne tabu. Konsekwencje tego można zauważyć poprzez powszechną ocenę, osąd i wyparcie zamiast zrozumienie, szczere współczucie i wsparcie osób, które z jakiś powodów sięgają po ukojenie w środkach odurzających.

Dlatego w dzisiejszym artykule przybliżymy temat Narkomani i poinformujemy Cię o zbliżających się spotkaniach grupy, która będzie wspierać w wyjściu z nałogu!

Czym jest narkomania?

Uzależnienie od narkotyków, określane także terminem „narkomania” (z j. gr. narke – odurzenie, mania – szaleństwo), jest postępującą chorobą prowadzącą do wyniszczenia organizmu (w skrajnych przypadkach do śmierci uzależnionego). Cechą charakterystyczną choroby jest konieczność przyjmowania środka odurzającego. Środek ten powoduje uzależnienie psychiczne i fizyczne. Narkoman odczuwa wewnętrzny przymus zwiększania dawek przyjmowanych środków psychoaktywnych.

Do objawów narkomanii zalicza się:

  • Wzrost tolerancji na substancje odurzające (osoba uzależniona cały czas musi zwiększać dawki narkotyków, aby uzyskać efekt podobny do tego, który występował w przypadku pierwszych kontaktów z substancją psychoaktywną).
  • Sięganie po narkotyki mimo zauważenia nieprzyjemnych konsekwencji zdrowotnych, psychicznych i społecznych, do których one prowadzą.
  • Skoncentrowanie się na zdobywaniu narkotyków (chory całą swoją energię poświęca na zdobywanie środków potrzebnych na zakup substancji odurzających).
  • Pojawienie się zespołu abstynencyjnego (drżenie rąk i mięśni, nadmierna potliwość, drażliwość, omamy, depresja, pogorszenie koncentracji, lęki).

Już pierwsze objawy powinny wzbudzić niepokój i zmotywować do leczenia, ponieważ narkomania postępuje stopniowo, a powodzenie leczenia jest uzależnione od szybkości podjęcia terapii.

Od Poniedziałku 8.11.2021 w Hull otwiera się Polska grupa wsparcia dla anonimowych narkomanów.

Spotkania będą się odbywały w każdy Poniedziałek o godz. 19:00 w Trafalgar House, 41-45 Beverley Rd, Hull HU3 1XH.

Każdy kto potrzebuje pomocy jest mile widziany. Spotkania są nieodpłatne.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 07769378134.

Jeśli uważasz, że jesteś osobą uzależnioną lub masz problem z narkotykami, zapraszamy do kontaktu.