Nie wszystkie dzieci, które mają rozpocząć naukę w szkole we wrześniu tego roku, zostały przydzielone do szkół pierwszego wyboru — czyli do tych, na których najbardziej zależało ich rodzicom. Jak odwołać się od takiej decyzji?

Decyzje urzędników nie zawsze są zrozumiałe. Jak donosi Hull Daily Mail, niektóre dzieci nie otrzymały przydziału do placówek, w których wcześniej chodziły do przedszkola lub do których uczęszcza ich rodzeństwo.

Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że liczba dzieci, które rozpoczną we wrześniu 2016 roku naukę szkolną, jest wyjątkowo duża, większa niż w poprzednich latach.

Co zrobić, jeśli twoje dziecko nie dostało się do szkoły, do której chcesz, by uczęszczało? 

Rodzice, którzy nie są zadowoleni z decyzji dotyczącej przydzielenia ich dziecka do szkoły podstawowej, mają dwa wyjścia. Mogą wybrać szkołę, która dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, i poprosić o przepisanie dziecka do niej (liczba takich placówek jest jednak mocno ograniczona ze względu na wspomniany wcześniej wyż demograficzny).

Istnieje także możliwość złożenia odwołania od decyzji. Odwołanie jest rozpatrywane przez niezależny organ. Uwaga! W danym roku szkolnym rodzice mogą odwoływać się tylko raz od decyzji urzędników, która przyporządkowała ich dziecko do wybranej szkoły!

Jak się odwoływać?

Proces odwoływania się wygląda nieco inaczej w zależności od typu szkoły. Zazwyczaj (szczególnie w przypadku zwykłych publicznych podstawówek), wskazówki dotyczące sposobu złożenia odwołania znajdują się na liście z informacją o przyjęciu do szkoły. Na rozpatrzenie wniosku urzędnicy mają 40 dni szkolnych.

W przypadku szkół tzw. voluntary aided oraz academy, rodzice powinni bezpośrednio skontaktować się z dyrekcją szkoły. Takie placówki mają bowiem odrębne kryteria dotyczące przyznawania miejsc uczniom.

Jeszcze inaczej wygląda odwoływanie się od decyzji urzędników, gdy chodzi o placówki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Po więcej informacji rodzice takich dzieci mogą zgłosić się na infolinię 01482 300 300.