Jeśli zarezerwowaliście wejściówkę na sobotnie spotkanie z burmistrzem Hull sprawdźcie swojego emaila. Powinniście otrzymać potwierdzenie ze szczegółami na temat wizyty.

Nowo wybrana burmistrz miasta Mary Glew zaprosiła polskie rodziny do sali bankietowej w historycznym budynku Guildhall pokrytym wewnątrz dębową i orzechową boazerią, marmurowymi podłogami oraz kryjącym w sobie najstarsze w mieście komnaty i podziemne cele. Mieszczą się w nim kolekcje obrazów, rzeźb, starych mebli, witraży oraz srebra. Podziemne komnaty również kryją w sobie wiele zagadek. Pracujący w budynku mówią o nie dającym spokoju duchu któregoś z poprzedników burmistrza.

Guildhall

Burmistrz zaprosiła dorosłych na kawę a dzieci na sok i słodycze do sali bankietowej oraz na wspólne zwiedzenie jednego z najstarszych budynków w mieście na najbliższą Sobotę 19 Lipca na godzinę 12.15. Wszyscy którzy zarejestrowali swój udział w tym spotkaniu proszeni są o punktulane przybycie na miejsce.