Hull znajdzie się w pierwszym rzędzie miast w Wielkiej Brytanii pod względem rozwoju ekonomiczno-gospodarczego. Osobiście dopilnuje tego lord Heseltine, który ma przyjrzeć się dokładnie planowi rozwoju miasta. Polityk dokona szczegółowego przeglądu wszystkich przedsięwzięć działających na terenie Hull, a także tych dopiero planowanych.
Lord Heseltine dopilnuje rozwoju ekonomicznego Hull
Lord Heseltine przyjął zaproszenie od Lorda Haskinsa, dlatego w ciągu trzech najbliższych miesięcy podejmie współpracę z urzędami miast z terenu Humber i Humber Local Enterprise Partnership (LEP). Wiadomość tę potwierdził Minister Stanu Greg Clark podczas wizyty w Hull. Jednocześnie, polityk będzie współpracował także z władzami miasta Birmingham.

Wszyscy zaangażowani w projekt są przekonani, że praca lorda w pewien sposób uzupełni działania podejmowane w mieście. Wynikiem tego ma być powstanie kolejnych inwestycji i przedsięwzięć, a w związku z tym utworzenie mnóstwa nowych miejsc pracy. Greg Clark powiedział, że cieszy się, że lord Heseltine przyjął zaproszenie od miast i pomoże rozwinąć je ekonomicznie. Podkreślił, że polityk posiada bardzo duże doświadczenie, które jest niezbędne do podjęcia skutecznych działań. Dodał także, że sam Heseltine wyczekuje z niecierpliwością rozpoczęcia współpracy.

Lord przygotował kompleksowy raport dotyczący rozwoju gospodarczego kraju. Jest niezmiernie zadowolony, że przynajmniej część tego ważnego planu uda mu się wprowadzić w życie. Fakt, że lord zdecydował się współpracować tylko z Humber i Birmingham, spowoduje prawdopodobnie, że regiony te uzyskają najwięcej korzyści, kiedy dojdzie do podejmowania najważniejszych, kluczowych decyzji na szczeblu ogólnokrajowym, a także finansowania zaplanowanych inwestycji.

Podczas swojej wizyty w mieście Greg Clark spotkał się z przedstawicielami lokalnych władz i parlamentarzystami. Dokonał krótkiej oceny współpracy urzędów miejskich w Hull i Grimsby, odnosząc się również do głośnej krytyki tego współdziałania, która podkreślała dobitnie wszystkie popełnione przez urzędników błędy. W opinii Clarka wszystkie problemy wynikające z tej współpracy zostały już rozwiązane, obecnie płyną z niej same korzyści.

Do postanowienia lorda Heseltine odniósł się także Alan Johnson, lokalny parlamentarzysta. Powiedział, że jest to doskonała wiadomość dla Hull, ponieważ spowoduje ona zwrócenie uwagi na miasto w momencie ustalania budżetu i przyznawania środków przeznaczonych na rozwój gospodarczy miast w Wielkiej Brytanii. Johnson również wyraził nadzieję na możliwość rychłego wprowadzenia w życie planów zawartych w przygotowanym przez lorda Heseltine raporcie. Jednym z postanowień jest chęć utworzenia na terenie estuarium Humber centrum inwestycji związanych z sektorem energii odnawialnej na skalę całego kraju. Poza tym lokalni politycy liczą na „wolną rękę” w sprawach decydowania o rozwoju regionu. W tej chwili mają dość mało do powiedzenia, wiele decyzji podejmowanych jest na szczeblu centralnym, na co zwrócił uwagę lord Heseltine w opracowanym przez siebie dokumencie. Oczy władz centralnych będą skierowane między innymi na Hull. Czy uda się dzięki temu rozwinąć lokalną gospodarkę?

Źródło: www.thisishullandeastriding.co.uk