Zastanawiałeś się kiedyś, jak zostać obywatelem Wielkiej Brytanii? Istnieje kilka możliwości, a najpopularniejszą z nich jest tak zwana „naturalizacja”. Sprawdź, na czym ona polega!

Naturalizacja

Przejście procesu naturalizacji umożliwia nam staranie się o otrzymanie brytyjskiego paszportu. Trzeba jednak wiedzieć, że otrzymanie obywatelstwa nie oznacza jednocześnie otrzymania brytyjskiego paszportu!

Kto może się starać o obywatelstwo?

Aby starać się o brytyjskie obywatelstwo, należy spełnić kilka warunków. Należą do nich:

  • ukończenie 18. roku życia
  • zadeklarowanie chęci do pozostania w Wielkiej Brytanii na stałe
  • potwierdzona znajomość języka angielskiego (jeśli odbyłeś studia z wykładowym językiem angielskim, nie musisz zdobywać dodatkowego certyfikatu)
  • pozytywny wynik z testu znajomości życia codziennego w Wielkiej Brytanii
  • brak przeszłości kryminalnej
  • regularne płacenie podatków i składek ubezpieczenia National Insurance
  • spełnienie wymogów określanych mianem residency requirements

Istnieje możliwość starania się o obywatelstwo dla dzieci poniżej 18. roku życia. Wówczas nie muszą one zdawać testu znajomości życia w Wielkiej Brytanii.

Residency requirements

Wśród wymogów residency requirements znajduje się między innymi konieczność mieszkania na Wyspach przez 5 lat, liczone do momentu złożenia aplikacji, przy czym w ciągu tych lat nie można spędzić poza granicami kraju więcej niż 450 dni.

Poza tym osoba wnioskująca o obywatelstwo nie powinna w ciągu roku poprzedzającego datę złożenia wniosku spędzić poza Wielką Brytanią więcej niż 90 dni.
Musisz również posiadać prawo do nieograniczonego czasowo pobytu w UK (jako obywatel Polski nabywasz to prawo automatycznie).

Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii nie możesz również złamać żadnego z obowiązujących przepisów emigracyjnych.

Rejestracja

Istnieje możliwość nabycia obywatelstwa Wielkiej Brytanii w drodze tzw. rejestracji. Jest to jednak dość skomplikowane i wymaga spełnienia jednego z kilku wyszukanych warunków.