5 kwietnia kończy się w Wielkiej Brytanii rok podatkowy. Mija termin, przed upływem którego wszyscy pracujący na Wyspach mogą rozliczać się i ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku. Okazuje się bowiem, że według informacji podanych przez National Adult Office każdego roku w Zjednoczonym Królestwie ponad milion osób płaci skarbówce więcej niż istotnie powinno!
Koniec roku podatkowego w UK
W roku rozliczeniowym, który kończy się 5 kwietnia bieżącego roku, kwota wolna od podatku (ang. personal allowance) wynosiła 8 tysięcy 105 funtów. Według informacji podanych przez guardian.co.uk, w kolejnym roku rozliczeniowym kwota ta wzrośnie o 1335 funtów i wyniesie ostatecznie 9440 funtów, więcej niż wstępnie przewidywano. W związku z istnieniem kwoty wolnej od podatku, możemy ubiegać się o jego zwrot. Wówczas konieczne będzie przygotowanie formularza podatkowego P60 (nasz pracodawca ma obowiązek wystawić nam taki dokument). Możemy starać się uzyskać zwrot podatku samodzielnie, lub poprosić o pomoc specjalistów pracujących na rzecz jednej z wielu firm podatkowych. Ta druga możliwość jest o tyle wygodniejsza, że w zamian za pewną część odzyskanego podatku nie musimy interesować się całą skomplikowaną procedurą, cała praca wykonana jest w naszym imieniu przez firmę podatkową.

Warto pamiętać, że istnieje tzw. kalkulator podatkowy (dostępny na stronie HM Revenue & Customs, pod adresem: http://stccalculator.hmrc.gov.uk/UserDetails.aspx). Dzięki niemu dowiesz się, ile należy Ci się zwrotu z nadpłaconego podatku. Konieczne jest, żebyś miał mniej niż 65 lat, opłacał podstawową (20%) lub podwyższoną (40%) stawkę podatkową i posiadał ulgę podatkową (w tym roku to 8 105 funtów). Jeśli posiadasz inne ulgi niż podstawowa lub czerpiesz dochody z innych źródeł podlegających opodatkowaniu, wówczas kalkulator nie wskaże właściwej wartości. Do skorzystania z narzędzia oferowanego przez HMRC konieczne będzie przygotowanie pewnych informacji, dotyczących między innymi wysokości łącznych zarobków przed opodatkowaniem, podatku opłaconego od tych zarobków, oszczędności bankowych, a także darowizn, które przekazałeś. Szczegółowych informacji poszukaj na formularzach P45 i P60.

Polska, Wielka Brytania i Irlandia Północna mają podpisaną tzw. umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na czym ona polega? Umowa ta determinuje sposób rozliczania się podatnika z polską skarbówką, który otrzymywał dochody w Wielkiej Brytanii. W umowie tej pojawia się zapis o metodzie wyłączenia z progresją. W związku z tym, polski podatnik ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym PIT-36 i PIT/ZG, jeśli uzyskiwał w ciągu tego samego roku rozliczeniowego dochody w Polsce (podlegające opodatkowaniu) i Wielkiej Brytanii. Dochody pobierane w funtach należy przeliczyć na złotówki zgodnie z kursem walut obowiązującym w dniu wypłaty środków. Jeśli podatnik nie pobierał w danym roku rozliczeniowym dochodów z Polski, nie ma obowiązku rozliczenia się z polską skarbówką. Należy zwrócić uwagę na rozbieżności między datami początku i końca roku podatkowego w Polsce i Wielkiej Brytanii, by uniknąć pomyłek.

Źródło: www.guardian.co.uk