Stawianie sobie celów stosownie do indywidualnych predyspozycji i konsekwentne do nich dążenie jest umiejętnością, która gwarantuje człowiekowi życiowy sukces i satysfakcję z uzyskanych efektów. Wielu ludzi choć ma tego świadomość, nie potrafi realizować tej prostej recepty na osiąganie samozadowolenia. Przyczyn jest na pewno wiele i są one złożone – można by upatrywać ich m.in. w indywidualnych cechach osobowości.Karate tradycyjne - droga doskonalenia
Warto zwrócić uwagę na pewną wspólną cechę przedstawicieli coraz młodszego pokolenia, którą dostrzegają oni sami – a mianowicie brak cierpliwości i konsekwencji w działaniu. W związku z szybko zmieniającym się wokół nas światem młodzież chce niemalże natychmiastowych efektów swoich działań. Oczywistym jest jednak, że takowych osiągnąć nie mogą i wówczas rodzą się rozczarowania i frustracje. Dlatego tak ważne jest kształtowanie w dzieciach i młodzieży takich zalet jak wytrwałość, samodyscyplina, koncentracja.

Nabycie tych cech jest procesem skierowanym na wszechstronny rozwój sfery umysłowej, duchowej i fizycznej człowieka. Takie właśnie możliwości daje żmudny trening karate tradycyjnego. Młodzi ludzie uczą się pokonywania własnych słabości, nabywają poczucia wewnętrznej siły i harmonii. Każdy kto wszedł na drogę karate wie, że osiągnięcie prawdziwego sukcesu wymaga ciężkiej pracy i litrów wylanego potu. Dla wielu ćwiczących karate stanowi drogę do odnalezienia samego siebie, własnego miejsca w świecie. Mistrzowie dalekowschodnich sztuk walki podkreślają, że studiowanie tych dyscyplin stanowi środek do opanowania umiejętności życia. Trenujący nie może ograniczać się tylko do jak najlepszego opanowania techniki zadawania ciosów, ponieważ takie podejście nie zagwarantuje mu sukcesu, a spowoduje jedynie zamknięcie się na to, co w karate najważniejsze, czyli stawanie się doskonalszym i bogatszym wewnętrznie. Trening karate wymaga od ćwiczącego powtarzania przez wiele miesięcy tych samych ruchów, aby opanować określoną technikę. Często, zwłaszcza w początkowej fazie treningu, można mieć wrażenie, że nasze ciało jest za słabe, aby wykonywać kolejne ćwiczenia. W takich momentach zdarza się, że przychodzi zwątpienie i tutaj właśnie rozpoczyna się praca nad pokonywaniem własnych słabości, nad motywacją. W taki oto sposób młody człowiek trenując karate tradycyjne zaczyna odkrywać w sobie nieznane możliwości, przekracza własne ograniczenia i bariery. Wykształcenie w sobie takiej postawy, którą można by nazwać hartem ducha, owocuje nie tylko w wymiarze sportowym, ale ma również realne przełożenie na działanie w innych sferach życia człowieka. Warto więc zwracać większą uwagę na ten szczególny aspekt w wychowaniu dzieci i młodzieży, zwłaszcza w dzisiejszej dobie, kiedy to obserwujemy zapadanie na choroby cywilizacyjne coraz młodszych ludzi. Niepokojące staje się również zjawisko spędzania przez sporą liczbę dzieci większość ich wolnego czasu przed komputerem. Taki styl życia przyczynia się w konsekwencji do alienacji młodych ludzi z grup rówieśniczych, łatwiej jest im nawiązywać kontakt za pomocą komunikatorów niż bezpośrednio. Może to powodować coraz słabsze relacje interpersonalne i prowadzić do izolacji społecznej. Dlatego warto dziś szczególnie propagować dyscypliny, które integralnie rozwijają ciało i umysł, które uczą współdziałania w grupie. Wspólny trening karate jest wspaniałym środkiem oddziaływania na psychikę, wpływa na kształtowanie pozytywnych postaw – na poczucie przynależności do społeczności karateków, odpowiedzialności za współćwiczącego, otwartości, życzliwości, wiary we własne siły. Ćwiczący uczą się również panowania nad emocjami w sytuacjach niebezpiecznych, bowiem tylko spokojny umysł jest zdolny do podejmowania najlepszych dla człowieka decyzji.

Już 19 października 2013 r. w hali Bushfields w Peterborough będzie można zobaczyć zmagania ok. 200 najmłodszych adeptów tej pięknej sztuki walki. Przyjadą oni z wielu krajów, aby wziąć udział w III Pucharze Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym organizowanym przez Traditional Karate Academy Boston. Uroczystego otwarcia imprezy dokona Mer Peterborough Pani June Stokes, która objęła Patronatem Honorowym to sportowe wydarzenie. Swoją obecnością uświetni je również Mer Bostonu Pan Paul Kenny.

Podczas imprezy głównej odbędzie się także pokaz mistrzowski w wykonaniu aktualnych Mistrzów Świata w Karate Tradycyjnym oraz pokazy innych Sztuk Walki.


Autor: Małgorzata Godzisz, Rzecznik Prasowy TKAB