Również Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii mogą wziąć udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu wystarczy zarejestrować się w spisie wyborców u właściwego konsula.

Wybory prezydenckie zaplanowano na 10 maja 2015. Jeżeli dojdzie do drugiej tury, wówczas ponownie do urn udamy się 24 maja. W UK mogą głosować obywatele Polski, którzy mieszkają za granicą na stałe, jak i ci, którzy jedynie chwilowo znajdują się poza terytorium Polski.

Zgłoszeń do spisu wyborców można dokonać za pośrednictwem strony internetowej https://ewybory.msz.gov.pl/ – należy zrobić to najpóźniej do 7 maja (tj. na 3 dni przed wyborami), jeżeli chcemy głosować osobiście lub do 27 kwietnia, jeżeli wolimy oddać głos korespondencyjnie. Więcej o głosowaniu korespondencyjnym na stronie konsulatu w Manchesterze: http://www.manchester.msz.gov.pl/pl/aktualnosci_nowe/zobacz__jak_zapisac_sie_na_wybory_ . Głosować będzie można w komisjach wyborczych w Londynie, Slough, Southampton, Birmingham, Bristolu, Cambridge, Coventry i Northampton, Manchester, Leeds, Nottingham, Spalding, Cardiff, Leister, Newcastle upon Tyne. Pełna lista punktów wyborczych w okręgu londyńskim znajduje się tutaj, siedziby obwodowych komisji wyborczych w manchesterskim okręgu konsularnym można znaleźć tutaj.

W wyborach może wziąć udział każdy obywatel Polski, który ukończył (najpóźniej w dniu wyborów) 18 lat oraz posiada dowód osobisty lub paszport. Głosować nie mogą osoby ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych przez sąd lub Trybunał Stanu.