Dzięki członkostwu Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej do kasy Hull wpływa każdego roku około 40 milionów funtów, ujawnia Daily Mail. Takie dane przedstawiła organizacja Britain Stronger In Europe.

Wśród organów, które aplikowały o dotacje unijne, znalazły się między innymi Hull City Council (HCC), Hull College oraz drużyna rugby Hull Kingston Rovers. Większość z otrzymanych środków pieniężnych została wydana na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Szef organizacji Britain Stronger in Europe Stuart Rose powiedział, że przygotowane przez jego zespół dane dowodzą jasno: zyski, jakie przynosi przynależność do Wspólnoty są wyższe niż związane z tym koszty.

Z takim stanowiskiem nie zgadzają się eurosceptycy, którzy podkreślają, że „nie ma czegoś takiego, jak pieniądze od Unii Europejskiej”. Wszystkie pieniądze, jakie wpłynęły do kasy Wspólnoty pochodzą bowiem z podatków obywateli krajów UE, także Brytyjczyków.

Stuart Rose odpiera argumenty. Mówi, że Brytyjczycy stoją teraz przed wyborem, który wpłynie na życie kolejnych pokoleń. Mogą zdecydować o dalszej możliwości korzystania z wszystkich dóbr, jakie oferuje przynależność do Unii. Mogą jednak Wspólnotę opuścić. Ale, jak podkreśla Rose, nie wiedzą, jakie będzie to niosło ze sobą konsekwencje.

Podobne stanowisko prezentują niezależni eksperci i prawnicy. Nikt nie wie, jak przebiegać będzie ewentualny proces opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. Tym bardziej trudno powiedzieć w tej chwili, jak ułożyłaby się współpraca UK ze Wspólnotą. Zakłada się kilka możliwych scenariuszy, m.in. Turecki, Norweski, Szwajcarski czy Grecki (analogiczne w stosunku do relacji tych państw z Unią).

Wśród najważniejszych projektów, jakie zrealizowano w naszym mieście za pieniądze unijne, znajdują się między innymi:

projekt Training Experience (samorząd Hull wnioskował na rzecz Hull KR Enterprise)

projekt Haltemprice Managed Business Centre (wnioskodawca: Venture Business Park Ltd)

projekt C4DI (wnioskodawca: Watergate Developments Ltd).

Wartość dotacji w niektórych przypadkach wyraźnie przekroczyła nawet 6 milionów funtów.