Władze Hull zachęcają do inwestowania w stary Targ Owocowy (Fruit Market). Miejsce, gdzie odbył się Freedom Festival oraz Humber Street Sesh festival jest zaniedbane i potrzebuje szybkiej rewitalizacji.
Fruit Market znowu zatętni życiem
Większość terenów przy Fruit Market należy do miasta. Urząd miasta szuka partnera do długofalowego projektu, którego celem byłaby ambitna rewitalizacja okolicy. Do przetargu będą mogły startować zarówno pojedyncze firmy, jak i konsorcja. Najważniejsze jednak, żeby zwycięzca był nie tylko w stanie postawić nowe i odnowić stare budynki, ale ponadto pomóc w załataniu dziury budżetowej tej dzielnicy, którą obecnie szacuje się na 22 miliony funtów.

Plan zakłada zbudowanie nowych obiektów mieszkalnych i usługowych, konstrukcję dużego centum sztuki i wystaw oraz renowację istniejącej hurtowni owoców przy Humber Street.

W specjalnie przygotowanym raporcie Mark Jones – dyrektor ds. ekonomii i regeneracji – mówi: „Targ Owocowy jest bardzo ważnym kapitałem dla miasta i stanowi dużą możliwość rozwoju, szczególnie jeśli spojrzymy na niego jako na część projektu regeneracji nabrzeża i centrum miasta. Program łączyłby się z innymi istniejącymi i potencjalnymi projektami związanymi z nabrzeżem – np. z oceanarium The Deep czy terminalem liniowców oceanicznych”.

Poza tym inwestycje we Fruit Market pomogłyby w stworzeniu tam sektora prywatnego, a co za tym idzie – nowych miejsc pracy. Dzięki swojemu kulturalnemu dziedzictwu Targ może też stać się również popularnym, turystycznym miejscem odwiedzanym przez wielu ludzi.

Rewitalizacja okolicy nie jest zadaniem łatwym ani szybkim do wykonania. Obecnie rada miasta przeznaczyła £200.000 na pokrycie spodziewanych kosztów 18-miesięszcznej procedury przetargowej oraz £150.000na dalsze dofinansowywanie sztuki przez kolejne dwa lub trzy lata.


Źródło: www.thisishullandeastriding.co.uk