Obecnie około 20% dwulatków pochodzących z najuboższych rodzin, kwalifikuje się do opieki dziennej. Okazuje się jednak, że już wkrótce procent ten wzrośnie co najmniej dwukrotnie! O wiele ułatwiłoby to sytuację olbrzymiej liczbie rodziców, którzy niekiedy nie mogą poradzić sobie z pogodzeniem opieki nad dziećmi i pracy. Tym bardziej, że nie zawsze dziadkowie są w zasięgu ręki.
Darmowa opieka nad dziećmi dostępna dla większej liczby rodzin?
W Wielkiej Brytanii nie ma raczej problemu z darmową edukacją wczesnoszkolną dla dzieci w wieku 3 i 4 lat. Kłopoty spotykają jednak wielu rodziców, którzy mają młodsze dziecko, a przy tym na przykład pracę w dużym wymiarze godzin. Wicepremier Wielkiej Brytanii Nick Clegg zapowiedział, że już wkrótce rozpocznie się program, który ma zamienić UK w kraj przyjazny rodzicom i ich pociechom.

20% dwulatków, które obecnie kwalifikują się do darmowej opieki, to około 130 tysięcy dzieci. O tym, czy dziecko może skorzystać z bezpłatnej edukacji przedszkolnej decydują w zasadzie takie same czynniki, jak w przypadku przyznawania dzieciom darmowych posiłków w szkole. Rząd planuje zwiększyć liczbę uprawnionych do darmowej opieki dzieci do 260 tysięcy już we wrześniu 2014 roku. Z tego rodzaju pomocy będą mogły skorzystać rodziny, które przejdą odpowiedni proces rekrutacyjny. Jednym z kryteriów jest dochód, który nie może przekraczać 16190 funtów. Zgodnie z tym, co czytamy na stronie Rządu Brytyjskiego, przewidziano również inne kryteria kwalifikacyjne. Z opieki będą zatem mogły skorzystać na przykład dzieci o specjalnych wymaganiach edukacyjnych, będące niepełnosprawne lub adoptowane.

Wicepremier Nick Clegg powiedział, że obecnie z takiej formy pomocy może skorzystać zaledwie niewielka część rodzin. Tylko najubożsi mogą posłać swoje dzieci do żłobka (w wymiarze nawet 15 godzin tygodniowo). Premier obiecał, że sytuacja ta zmieni się na lepszą i już wkrótce większa liczba dwulatków będzie mogła pozostawać pod opieką wykwalifikowanych pedagogów, podczas gdy ich rodzice będą mogli spokojnie pracować.

Nick Clegg zwrócił uwagę także na inny problem związany z edukacją najmłodszych. Wicepremier powiedział, że jeśli powiesi się obok siebie płaszczyki dwojga dzieci, od razu będzie można zauważyć, które z nich pochodzi z uboższej rodziny. Umożliwienie skorzystania z darmowej opieki przedszkolnej dla większej liczby dzieci pozwoli w pewien sposób zatrzeć te różnice. Nauczyciele nie będą prawdopodobnie musieli poświęcać tyle czasu na pracę z dziećmi, które pozostają w tyle, za resztą klasy, które są sfrustrowane otaczająca ich rzeczywistością. „Wierzę, że każda rodzina, niezależnie od jej struktury, pochodzenia i warunków ekonomicznych, powinna mieć możliwość poprawy swojej sytuacji” – powiedział wicepremier – a wprowadzenie zapowiedzianych zmian z pewnością da im taką szansę.

Rząd będzie musiał uruchomić dodatkowe środki finansowe w wysokości około 760 milionów funtów, aby móc spełnić swoje obietnice i umożliwić dwulatkom lepszy start w życie. Warto dodać, że politycy zaplanowali cały szereg zmian i reform na wielu płaszczyznach, które w ciągu kilku najbliższych lat sprawią, że Wielka Brytania stanie się krajem przyjaznym dla rodzin z dziećmi.

Więcej szczegółów na temat opieki nad dwulatkami (obecnie i po zmianach) można znaleźć tutaj.

Źródło: https://www.gov.uk/