Lokalizacja naszego miasta powoduje, że z łatwością można było zbudować w nim port. Historia portu w Hull sięga zatem XIII wieku, kiedy w całym Yorkshire to tylko z naszego miasta mogły wypływać statki na dalsze rejsy. A kiedy powstał pierwszy dok?

Uważany za pierwszy i zarazem najstarszy, The Old Dock, został wybudowany w latach 1775 – 1778. Za projekt odpowiedzialnych było dwóch architektów: Henry Berry oraz John Grundy. Pierwszemu dokowi nadano nazwę niezbyt skomplikowaną – The Dock. W miarę rozbudowywania portu trzeba ją było jednak zmienić – wówczas przemianowano go na The Old Dock. Ostatecznie w 1855 roku nazwę doku zmieniono na Queen’s Dock.

W 1930 roku dok został zamknięty, a później sprzedany za kwotę 100 000 funtów. Ostatecznie dok i jego okolicę zamieniono na przepiękny ogród, znany pod nazwą Queen’s Gardens.

Kolejny dok zbudowano na początku XIX wieku. Nazywał się Humber Dock. W 1968 roku konieczne było jego zamknięcie – po modernizacji otwarto go ponownie dwadzieścia lat później, tym razem pod nazwą Hull Marina.

Trzeci dok wchodzący w skład portu, Junction Dock, zbudowano w latach 20. XIX wieku – znajdował się pomiędzy Old Dock i Humber Dock. Jego nazwę zmieniono w 1855 roku na Prince’s Dock. W 1968 roku dok zlikwidowano, a kilkadziesiąt lat później na części jego powierzchni rozpoczęto budowę znanego wszystkim mieszkańcom okolic centrum handlowego Princes Quay.

W połowie XIX wieku wybudowano jeszcze jeden dok i nazwano go Railway Dock. Służył przede wszystkim do obsługi statków towarowych.

W miarę rozwoju portu konieczne było jednak budowanie następnych doków. Trzeba było bowiem obsłużyć wzrastająca liczbę statków. Zapotrzebowanie wzrosło szczególnie w latach 20. XIX wieku. Przegotowano zatem plany wybudowania kolejnego doku. Prace budowlane trwały stosunkowo długo. Ostatecznie w 1850 roku oficjalnie oddano do użytku dok, nazwany Victoria Dock, na cześć królowej Wiktorii.

Kilka lat po jego otwarciu dok został rozbudowany. W ciągu wielu lat można było dzięki niemu obsłużyć tysiące statków. Ostatecznie jednak konieczne było zamknięcie Victoria Dock w 1970 roku.

Wśród doków wybudowanych w kolejnych latach, ważnych z punktu widzenia historii portu w Hull, wspomnieć należy także Albert Dock, ukończony w 1869 roku, William Wright Dock (1880 rok), Alexandra Dock (1881 – 1885), St. Andrew’s Dock (1894), Riverside Quay (1911), czy King George Dock and Queen Elizabeth Dock (otwarty w 1914 roku).