Zasiłki Tax Credits to dodatki do wynagrodzenia. W październiku tego roku weszły w życie zmiany, na mocy których HM Revenue and Customs (HMRC) będzie pobierać pieniądze z tytułu nadpłaty zasiłku w poprzednim okresie rozliczeniowym z zasiłku na kolejny okres.
Dodatek do przychodów w Wielkiej Brytanii - zmiany
Jeśli okazało się, że otrzymałeś zasiłek, lecz państwo wypłaciło ci więcej pieniędzy, niż istotnie ci się należało, byłeś zmuszony do oddania nadwyżki. W październiku tego roku weszły jednak w życie zmiany, na mocy których państwo samo upomni się o należną nadwyżkę i po prostu odbierze ją z zasiłku, który aktualnie pobierasz. Zgodnie z prawem, HMRC nie będzie jednak mogło zabrać ci więcej niż 25% zasiłku przyznanego na aktualny okres.

HM Revenue and Customs ma także prawo odebrać z twojego zasiłku jedną kwotę, będącą sumą nadpłat z wielu poprzednich zasiłków.

Niestety, nie przysługuje ci prawo do odwołania się od decyzji urzędników HMRC – nawet, jeśli uważasz, że pomylono się w obliczeniach. Możesz jednak poskarżyć się na urzędników, jeśli nie podoba ci się sposób, w jaki cię obsługują. W tym celu wystarczy skontaktować się z infolinią Tax Credit Payment Helpline pod numerem telefonu: 0345 302 1429. Zostaniesz podczas rozmowy poproszony o podanie szczegółów dotyczących twojego problemu – tylko wtedy zgłoszenie zostanie przyjęte.

Zmiany, o których mowa, nie dotyczą osób, które zostały już wezwane do spłacenia nadpłaty zasiłków tax credits.

W razie dalszych pytań dotyczących tax credits zapoznaj się z informacjami zawartymi w przewodniku opracowanym przez HMRC: http://www.adviceguide.org.uk/england/b_overpayment_of_tax_credits.pdf.

Źródło: http://www.adviceguide.org.uk/