hull.plKażdy płatnik, który ma podpisaną umowę z Hull City Council na tzw. Direct Debit powinien sprawdzić stan swojego konta.

Błąd komputera w Hull City Council spowodował podwójne pobranie płatności za wynajem i podatek od mieszkań wprost z kont bankowych mieszkańców Hull. Kwota, która została omyłkowo pobrana wynosi £900,000. Przez cały dzień urzędnicy Hull City Council odbierają telefony od pokrzywdzonych ludzi – zostało dokonanych ok. 9,500 pomyłkowych transakcji. Problem dotyczy wiele rodzin, a szcególnie tych, które nie miały pieniędzy na koncie, ponieważ transakcje spowodowały powstanie debetów.

Błąd komputera został zauważony we środę 9 stycznia. Obecnie Hull City Council wystosował oficjalne przeprosiny dla ludzi dotknietych tym problemem, poza tym zobowiązał się do zapłacenia kar bankowych za powstałe debety oraz obiecał pomoc ludziom, którzy cierpią z powodu niepłynności finansowej. Każdy pokrzywdzony może udać sie do oddziałów Hull City Council, gdzie uzyska pomoc i poradę (bankowy zwrot pieniędzy może trwać od 3 do 5 dni). Oto miejsca, gdzie można sie udać:

City Treasury Building,
Bransholme North Point
i Orchard Park Customer Service Centres
oraz oddziały (czynne od 10:00 w piątek 11 stycznia):

West Area (Bethune Avenue)
North Hull (Greenwood Avenue)
Bransholme Garth (Zeals Garth)
Bransholme North (Grampian Way)
Longhill (Shannon Road)
Bilton Grange (Greenwich Avenue)
Old Bilton Grange (Wingfield Road)
Greatfield (Elmbridge Parade)

Każdy będzie musiał okazać dowód tożsamości przy staraniu się o natychmiastowy zwrot pieniędzy.

Źródło: www.hullcc.gov.uk, www.thisishull.co.uk.
Zdjęcie: www.thisisull.com