Council tax jest podatkiem lokalnym ustanowionym przez Radę Miejską na potrzeby samorządu terytorialnego. Naliczany jest dla każdego mieszkania w zależnosci od jego wartości. Każda nieruchomość przypisana jest do jednej z ośmiu grup (A-H).  Podatek podstawowy płaci grupa D, a dla pozostałych grup podatek jest obliczany proporcjonalnie.

Council tax zawiera również nakłady pieniężne ponoszone na funkcjonowanie Policji i Straży Pożarnej.

hull.pl

Rada Miejska każdego roku ustanawia wysokość council tax, po otrzymaniu wielkości przychodu uzyskanego z budżetu państwa.

Procentowy udział wydatków ponoszonych przez Urząd Miasta Hull poszczególnych sektorach wynosi:

hull.pl

Wymagania budżetowe Urzędu Miasta Hull wzrosły o £ 18.294m w porównaniu do roku ubiegłego. Powodem tego jest inflacja oraz zmiany w zarzadzaniu rezerwami. Dlatego też w tym roku obserwujemy wzrost council tax o 3.8% dla grupy D oraz 3.94% dla grupy A w porównaniu do roku ubiegłego.

Budżet Urzędu Miasta Hull na rok 2008-2009 wynosi £ 364.072m.

Dokładniejsze informacje dotyczące budżetu miasta Hull można uzyskać w Bibliotece Głównej oraz na stronie internetowej www.hull.gov.uk , jak również skontaktować się listownie z Director of Corporate Resources, PO Box 15, Hull, HU1 2AA lub zadzwonić (01482) 300300.

NIESTETY TRZEBA PŁACIĆ!!!

Najprostszą metodą płatniczą council tax jest tzw. direct debit. Polega on na pobraniu miesięcznej opłaty prosto z konta bankowego. Dzięki temu nie musimy się martwić, że zapomnimy załacić. Urzędy Miasta nawet wolą tę forme płatności, gdyż kosztuje ona mniej w porównaniu do innych metod. Pomaga to również w utrzymywaniu niższej wartości council tax.
Wystarczy zadzwonić (01482) 300300 bez koniczności wypełniania jakichkolwiek formularzy. Podajemy wtedy:
•    imię i nazwisko
•    adres
•    numer rachunku council tax
•    nazwę banku, w którym posiadamy konto
•    sort code oraz numer konta, które znajdziemy na karcie płatniczej lub książeczce czekowej.

Inną metodą płacenia council tax jest użycie internetu. Wchodząc na stronę www.hullcc.gov.uk, klikamy na link „Pay” i postępujemy zgodnie z instrukcją.

Również dzwoniąc pod numer telefonu (01482) 300300 można dokonać opłaty za council tax za pomocą karty debetowej lub kredytowej. Ważne jest wcześniejsze przygotowanie kilku informacji:
•    numer rachunku council tax lub numer faktury
•    umer karty kredytowej lub karty debetowej
•    datę ważności karty (expiry date) oraz nazwisko jakie widnieje na karcie.
Linia telefoniczna dzieła 24 godziny na dobę.

Istnieją również wybrane punkty płatnicze tzw. PayPoint, Payzone lub E-pay, oznaczone specjalnymi znakami, które umożliwiają osobicie zapłacić za council tax przy użyciu odpowiedniej karty, tzw. Swipecard. Aby uzyskać Swipecard należy skontaktować się z numerem telefonu (01482) 300300. Kartą Swipecard możemy płacić również na poczcie.

Możliwe jest także opłacenie council tax czekiem. Czek wysyłamy wówczas pocztą na adres Hull City Council, P.O. Box 15, Hull, HU1 2AB. Czek taki musi być wystawiony na Hull City Council. Na odwrocie czeku należy wypisać:
•    imię i nazwisko
•    adres
•    numer rachunku council tax

hull.pl


KONTAKT

W przypadku dodatkowych, bardziej szczegółowych oraz osobistych pytań postaraj się znaleźć odpowiedzi:
•    na stronie internetowej www.hullcc.gov.uk
•    dzwoniąc pod numer (01482) 300300, który jest czynny od poniedziałku do piątku 8.00-19.00 oraz w soboty 9.00-13.00
•    kontaktując się listownie lub poprzez email (odpowiednie adresy znajdziesz w dwóch powyższych źródłach)
•    przychodząc osobiście do odpowiedniego centrum obsługi klienta:

➢    WALKER STREET      The Octagon, Walker Street
➢    PRESTON ROAD       Preston Road Village Centre
➢    ORCHARD PARK       Orchard Park Road
➢    NORTH POINT          North Point Shopping Centre, Bransholme
➢    INGS                       Ings Library, Savoy Road
➢    HOLDERNESS ROAD The Mount, Holderness Road
➢    GEORGE STREET      Kenworthy House, George Street
➢    CALVERT CENTRE     Calvert Lane
➢    NEWLAND                Reynoldson Street, Newland Avenue

Źródło:
–    Your Council Your Money 2008 – 2009
–    www.hullcc.gov.uk