Jedno na pięć dzieci rodzi się poprzez cięcie cesarskie. Dwie trzecie cięć cesarskich jest niespodziewanych, dlatego też informacje zawarte w tym artykule mogą okazać się użyteczne nawet wtedy, jeżeli sama nie spodziewasz się mieć cięcia cesarskiego.

Cięcie cesarskie może dać taką samą satysfakcję jak zwykły poród. Jeżeli okaże się, że potrzebujesz cięcia cesarskiego, to nie powinnaś mieć poczucia, że zawiodłaś siebie lub innych. Najważniejsze jest bezpieczeństwo Twoje i Twojego dziecka. Cięcie cesarskie może być najlepszym sposobem, aby to bezpieczeństwo zapewnić.

Rodzaje znieczulenia można omówić z anestezjologiem. Anestezjolog położniczy to lekarz, który specjalizuje się w podawaniu środków znieczulających kobietom w ciąży.

Wykonanie cięcia cesarskiego można zaplanować wcześniej – jest to wówczas planowe cięcie cesarskie. Twój położnik (lekarz współpracujący z położnymi, opiekujący się kobietami w ciąży i przyjmujący porody) może zalecić takie cięcie, jeżeli sądzi, że możesz mieć problemy z prawidłowym porodem.

Cięcie cesarskie jest zalecane na przykład w sytuacji, gdy dziecko pod koniec ciąży znajduje się w nietypowej pozycji. W niektórych przypadkach położnik może zalecić pilne, niezaplanowane cięcie cesarskie, zwykle gdy kobieta zaczęła już rodzić. Nazywa się to pilnym cięciem cesarskim. Może ono zostać Ci zalecone ze względu na zbyt wolny postęp porodu, pogarszanie się stanu dziecka, lub gdy obie te sytuacje występują jednocześnie.

Położnik wytłumaczy Ci, dlaczego uważa, że powinnaś mieć wykonane cięcie cesarskie, a przedtem otrzyma Twoją zgodę na operację.

Rodzaje znieczulenia przy cięciu cesarskim w UK

Wyróżnia się dwa główne rodzaje znieczuleń. Możesz być przytomna (znieczulenie przewodowe) lub możesz spać (znieczulenie ogólne).

Zwykle podczas cięcia cesarskiego wykonuje się znieczulenie przewodowe – takie, podczas którego jest się przytomnym, ale nie czuje żadnych bodźców w dolnej części ciała. Jest ono zwykle bezpieczniejsze dla Ciebie i Twojego dziecka i umożliwia Tobie i Twojemu partnerowi wspólnie uczestniczyć w narodzinach.

Istnieją trzy rodzaje znieczulenia przewodowego:

1. Rdzeniowe (podpajęczynówkowe)– to metoda najczęściej stosowana. Można ją stosować do cięć cesarskich pilnych i planowych. Nerwy przewodzące czucie z dolnej połowy ciała mieszczą się w worku z płynem wewnątrz kręgosłupa. Do tego worka z płynem anestezjolog wstrzyknie środek miejscowo znieczulający, używając bardzo cienkiej igły. Ta metoda działa szybko i oda działa szybko i wymaga jedynie małej dawki środka znieczulającego.

2. Zewnątrzoponowe– w pobliżu nerwów wewnątrz kręgosłupa wprowadza się cienką plastikową rurkę lub cewnik. Przez tę rurkę w razie potrzeby można podawać leki, które spowodują odrętwienie nerwów.

Znieczulenie zewnątrzoponowe często stosuje się do zniesienia bólu podczas porodu, używając do tego słabych roztworów środka miejscowo znieczulającego. Jeżeli konieczne jest wykonanie cięcia cesarskiego, anestezjolog może uzupełnić znieczulenie zewnątrzoponowe podając silniejszy roztwór środka miejscowo znieczulającego.

Do znieczulenia zewnątrzoponowego potrzebna jest większa dawka środka miejscowo znieczulającego, niż do rdzeniowego (podpajęczynówkowego) i zaczyna ono działać po dłuższym czasie.
3. Połączone znieczulenie rdzeniowo (podpajęczynówkowo) – zewnątrzoponowe (CSE) – jest połączeniem obydwu metod. Znieczulenie podpajęczynówkowe szybko powoduje odrętwienie potrzebne do cięcia cesarskiego. Znieczulenie zewnątrzoponowe można wykorzystać do podania większej dawki środka znieczulającego, jeżeli będzie to potrzebne oraz do podawania leków uśmierzających ból po operacji.

Znieczulenie ogólne

Jeżeli będziesz mieć znieczulenie ogólne, podczas wykonywania cięcia cesarskiego przez położnika będziesz uśpiona. Znieczulenia ogólnego w ostatnich czasach używa się rzadziej. Może być potrzebne w niektórych sytuacjach nagłych, jeżeli istnieje powód, dla którego lek miejscowo znieczulający jest dla Ciebie niewskazany lub jeżeli wolisz być uśpiona.