Przywykło się uważać, że Bank Holiday jest dniem wolnym od pracy. W rzeczywistości, jeżeli w umowie o pracę brak odpowiednich zapisów, może się okazać, że musisz przyjść do pracy albo wolne zostanie odliczone od twojego ustawowego urlopu.
Bank Holiday - niekoniecznie masz dzień wolny
Zgodnie z ustawą z 1971r. pracodawca nie musi płacić pracownikom za wolne w Bank Holiday ani puszczać ich tego dnia na urlop. Często jednak zdarza się, że taki zapis pojawia się w kontrakcie pracowniczym.

Każdego natomiast obowiązuje urlop ustawowy, wyliczany jako iloczyn dni, które przepracowujesz w tygodniu razy 5,6 tygodnia. W praktyce, jeżeli pracujesz 5 dni w tygodniu, masz 28 dni ustawowego wolnego. Jeśli pracujesz dwa i pół dnia, wolnego masz 14 dni itd. Maksymalna liczba dni wolnych to 28, nawet jeżeli pracujesz więcej niż 5 dni w tygodniu.

Dodatkowych dni wolnych, czyli właśnie Bank Holidays, w Anglii i Walii jest w roku osiem. Wobec tego, jeżeli masz prawo do 28 dni wolnego i wykorzystasz wszystkie Bank Holiday, to pozostanie Ci 20 dni urlopu. Jeżeli twoja umowa o pracę nie gwarantuje ci wolnego w Bank Holiday, będziesz musiał normalnie iść do pracy lub za dzień wolny nie otrzymasz wynagrodzenia. W niektórych kontraktach zapisane jest, że pracownik ma prawo do 8 dni Holiday Banks oprócz 28 dni urlopu. Oznacza to, że za wolne otrzymasz zapłatę i nie zostanie ono odliczone od Twojego urlopu.


Źródło: http://polemi.co.uk/