Ważna informacja dla rodziców dzieci urodzonych między 1 września 2010 a 31 sierpnia 2011 – czas zapisać je do brytyjskiej szkoły podstawowej. 

Rodzice mają teraz czas do 15 stycznia, by wybrać szkołę, do której dziecko będzie uczęszczać przez najbliższe lata. Ci, którzy chcą, by ich dziecko rozpoczęło naukę rok później, również powinni zająć się tym teraz.

Aby starać się o miejsce w szkole, wszyscy mieszkańcy Hull muszą wypełnić dokument, którego wzór można pobrać przez Internet (w linku, który podajemy poniżej). Aplikację można także otrzymać w przedszkolach, bibliotekach i centrach dla dzieci – i wysłać pocztą tradycyjną. Rodzice, którzy mieszkają w granicach Hull, ale chcą wysłać dziecko do szkoły poza miastem, używają dokumentów odpowiednich dla Hull. I na odwrót: ci, którzy mieszkają poza miastem, a dzieci chcą posłać do szkoły w Hull, korzystają ze wzorów dokumentów właściwych dla ich miejsca zamieszkania.

Zgodnie z zasadą rejonizacji, najłatwiej jest aplikować o miejsce w szkole, na obszarze której dziecko mieszka – wówczas przyszły uczeń ma o wiele większe szansę na dostanie miejsca. Jeżeli na aplikacji nie pojawi się nazwa najbliższej szkoły, istnieje prawdopodobieństwo, że dziecko zostanie przyjęte do placówki gdzieś znacznie dalej.

Formularze aplikacyjne należy przesyłać do 15 stycznia. Spóźnialscy muszą liczyć się z tym, że jeżeli ich dokumenty dotrą po tym terminie, będą rozpatrywane jako drugorzędne. Oznacza to, że dla ich dziecka może zabraknąć miejsca w wybranej szkole, jako że wszystkie inne aplikacje zostaną rozpatrzone wcześniej. Oczywiście, każde dziecko dostanie miejsce. Czasem po prostu nie w placówce, która znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania lub która została wybrana z innych względów.

Informacje zwrotne zostaną rozesłane do rodziców 16 kwietnia 2015 roku. Ci, którzy wysłali aplikację przez Internet, poza listem tradycyjnym otrzymają również wiadomość e-mail.

Więcej informacji można otrzymać pod numerem telefonu: 01482 300 300lub mailowo: lsadmissions@hullcc.gov.uk. Aplikacje on-line można składać na stronie https://emsonline.hullcc.gov.uk/ccsenterprise_admissionsonline_live/default.aspx.
01482 300 300