hull.plZnaczny wzrost liczby nosicieli wirusa HIV oraz chorych na AIDS na terenie Hull i East Riding spowodował rozpoczęcie kampanii pod hasłem: „Zrób sobie test”.

Zgodnie z danymi NHS w Hull, odnotowano 20% wzrost liczby nosicieli od 2006-2007 roku. Dla porównania, na terenie Anglii wzrost ten wynosi 2,5%, a w samym Londynie jest niższy od 2%. NHS w Hull ma nadzieję, że pomocne okażą się anonimowe spotkania i porady. Dane dotyczące liczby nosicieli są jak najbardziej niepokojące. Według Dr. Uday Joshi przyczyną takiego wzrostu może być większa w ostatnich latach liczba uchodźców starających się o azyl. Innym czynnikiem może być wzrost liczby przeprowadzonych testów. Dla przybliżenia wagi problemu, warto zwrócić uwagę na fakt, że w 2006 roku wykryto 190 przypadków wirusa HiV, podczas gdy w roku 2007 już 229. W Humber i Yorkshire odnotowano wzrost o 4%, z 505 wykrytymi przypadkami wirusa w 2006 roku oraz z 525 przypadkami w 2007 roku.

Zorganizowane specjalne spotkania mają na celu wczesne wykrycie wirusa, co znacznie wspomaga dalsze leczenie zachowawcze. Kliniki będą działały w Hull, Beverley, Bridlington and Cottingham.

1 grudnia jest oficjalnie uznany za Światowy Dzień AIDS.

Źródło: www.news.bbc.co.uk
Fot. www.healthinitiative.org