W najbliższy czwartek, 15 listopada 2012 roku odbędą się w Anglii i Walii (z wyłączeniem Londynu) pierwsze w historii wybory na komisarza do spraw kryminalnych (Police and Crime Commissioner).

Wybory na komisarza do spraw kryminalnych (Police and Crime Commissioner, PPC)

Do głównych zadań tego urzędnika należeć będą między innymi praca na rzecz usprawnienia i zwiększenia skuteczności działań Policji, a także ograniczenie liczby popełnianych przestępstw. Jego zadaniem będzie zaspakajanie potrzeb społeczeństwa związanych z bezpieczeństwem. Będzie on także współpracować z wieloma urzędami i organizacjami na szczeblu lokalnym i wyższych w celu zmniejszenia przestępczości. Ponadto PPC ma pilnować, by działania policjantów odpowiadały potrzebom lokalnej społeczności.

PPC nie będzie przełożonym Policji – jego zadaniem jest reprezentowanie głosu społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa.


Obszary, które obejmie PCC w Humberside to: East Riding of Yorkshire Council, Hull City Council, North Lincolnshire, North East Lincolnshire.


By wziąć udział w wyborach na PCC, które odtąd będą odbywać się regularnie co 4 lata, należało się zarejestrować najpóźniej do 31 października i uzyskać tym samym wpis na listę wyborców. Osoby, które zdążyły się zapisać, otrzymały około dwa tygodnie przed terminem wyborów karty do głosowania. Znajdują się na nich informacje o sposobie, w jaki można oddać głos (podano adres najbliższego lokalu wyborczego i godziny jego otwarcia, opisano głosowanie za pośrednictwem poczty i poprzez pełnomocnika, zwykle jednego z członków rodziny).


System, który zostanie zastosowany przy wyborach PCC, jest taki sam ja ten używany przy głosowaniu na władze samorządowe. Wyborca będzie musiał zaznaczyć dwa nazwiska na liście – jedno swojego preferowanego kandydata, a drugie – kandydata drugiego rzędu. W przypadku, gdy żaden z kandydatów biorących udział w wyborach nie uzyska wymaganej połowy wszystkich głosów, zorganizowana zostanie druga tura wyborów, do której przejdzie dwóch kandydatów, którzy w pierwszym etapie uzyskali najwięcej głosów.
Wyniki głosowania dostępne będą już następnego dnia, czyli 16 listopada. Będzie je można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej miasta: http://www.hullcc.gov.uk.


***

Policja w Humberside poszukuje dwóch osób, którym bliskie są sprawy lokalnej społeczności, i które mieszkają i pracują na obszarze Humberside na nowopowstałe stanowisko. Zadaniem pracowników będzie między innymi szczegółowa ocena pracy PCC. Więcej informacji na stronie: http://www.hullcc.gov.uk/.

 

Źródło: http://www.hullcc.gov.uk/portal/page?_pageid=221,702648&_dad=portal&_schema=PORTAL