Brytyjska agencja Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) poinformowała niedawno, że zamierza w czerwcu tego roku zlikwidować papierowe prawo jazdy. Ma się to przyczynić do ograniczenia biurokracji i zapewnić Brytyjskiemu Rządowi oszczędności rzędu 8 milionów funtów.

Zmiany wejdą w życie 8 czerwca. Od tego momentu wszystkie informacje na temat posiadanych przez danego kierowcę uprawnień na prowadzenie pojazdów mechanicznych zostaną zapisane online.

Oznacza to, że każdy, kto po 8 czerwca tego roku zda egzamin na prawo jazdy, otrzyma tylko dokument wielkości karty kredytowej – i nic poza tym. Kierowcy, którzy będą wnioskować o ponowne wydanie prawa jazdy (na przykład ze względu na zmianę adresu zamieszkania lub innych danych osobowych) także otrzymają tylko taką kartę. Papierowe prawo jazdy posiadane przez pozostałych kierowców straci ważność i nie będzie się można nim posługiwać. Driver and Vehicle Licensing Agency kategorycznie nakazuje jednak kierowcom zachować dokumenty wydane przed 1998 rokiem.

Usługa świadczona przez DVLA and Motor Insurers Bureau (MIB), polegająca na umieszczaniu w Internecie (system MyLicence) informacji na temat posiadanych przez konkretnego kierowcę uprawnień, umożliwi ubezpieczycielom dostęp do wszelkich niezbędnych danych. Dzięki temu towarzystwa ubezpieczeniowe będą mogły z łatwością sprawdzić prawdziwość podawanych przez kierowcę informacji – o wiele łatwiej jest sfałszować dokumenty w formie papierowej niż dane zawarte w ogólnokrajowym systemie online. W ten sposób uda się uniknąć nie tylko wielu dodatkowych formalności, lecz także możliwe będzie zmniejszenie ryzyka popełnienia oszustwa.

Dzięki temu każde towarzystwo ubezpieczeniowe będzie miało dostęp do informacji na temat tego, czy dany kierowca ma na swoim koncie jakiś wypadek, mandat, grzywnę, wyrok sądowy w związku ze spowodowaniem wypadku drogowego, etc. Obecnie wielu kierowców zataja takie informacje w obawie przed obniżeniem przez ubezpieczyciela zniżek, a w rezultacie – wysokimi kosztami polisy ubezpieczeniowej.

Kierowcy nie powinni jednak obawiać się, że ich dane osobowe będą mogły wpaść w niepowołane ręce – dostęp do systemu internetowego MyLicence będą mieć tylko te towarzystwa ubezpieczeniowe i im podobne instytucje, które otrzymają zgodę od posiadacza prawa jazdy.

Oczywiście, za pośrednictwem Police National Computer także Policja w całej Wielkiej Brytanii będzie mogła uzyskać dostęp do danych zgromadzonych w serwisie.

A zatem – za kilka miesięcy kierowcy będą mogli zniszczyć papierowe prawo jazdy, które nie będzie im już do niczego potrzebne (nie dotyczy dokumentów wydanych przed 1998 rokiem). Wszelkie informacje dotyczące posiadanych uprawnień czy wypadków drogowych z udziałem zainteresowanego, będzie można uzyskać za pośrednictwem Internetu, tradycyjnej poczty lub podczas rozmowy telefonicznej.

Rządowa usługa View Driving Licence już jest aktywna (dostęp do informacji uzyskać można pod tym adresem).

Wprowadzenie zmian, o których mowa, będzie bardzo dużym ułatwieniem dla urzędników i kierowców, którzy będą mogli na przykład zmienić adres zameldowania widoczny na dokumencie korzystając tylko z serwisu internetowego. To z pewnością udany krok w kierunku ograniczenia zbędnej biurokracji.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym systemem. 8 czerwca 2015 roku będzie on już obowiązywać. Warto sprawdzić, na czym on polega!