W ramach cyklu „Ciąża w UK” zapraszamy na kolejną część – zasiłek Universal Credit.

Universal Credit to wprowadzony w kwietniu 2014 roku zasiłek socjalny, dla osób aktywnie poszukujących pracy oraz rodzin z niskim dochodem. Ten nowy system docelowo ma zastąpić sześć dotychczas wypłacanych zasiłków, tj. Jobseeker’s Allowance, Employment and Support Allowance, Income Support, Child Tax Credit, Working Tax Credit i Housing Benefit. Nowy system ma gwarantować racjonalizm w wysokości zasiłków, tak, aby osoba pracująca bądź podejmująca pracę miała wyższe dochody od tych, którzy korzystają z pomocy socjalnej. Universal Credit ma być też tańszy w administrowaniu. Do 2017 planuje się przetransferowanie do nowego systemu wszystkie osoby, które pobierały wyżej wspomniane zasilki zanim ten został wprowadzony.

Nowy wygląd pomocy socjalnej

Universal Benefit to standardowy zasiłek, do którego można dołączyć jeden, kilka lub wszystkie z pięciu dodatków, w zależności od sytuacji beneficjenta. Te dodatki to:

 • Child Element / Disabled Child Additions,
 • Childcare Element,
 • Carer Element,
 • Limited Capability for Work Element,
 • Housing Element.

O Universal można ubiegać się drogą elektroniczną (dla osób, które nie są w stanie skorzystać z komputera i/lub Internetu, będzie zapewnione wsparcie). Dzięki temu beneficjent ma możliwość łatwego wprowadzania zmian do swojego kwestionariusza, jeśli np. straci lub znajdzie pracę albo zwiększy liczbę godzin pracy tygodniowo.

Wypełnienie wniosku zajmuje około pół godziny; należy przygotować numer NIN, dane konta, informacje o posiadanych oszczędnościach i pobieranych zasiłkach, a także kopię umowy najmu mieszkania. Pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać pod numerem telefonu: 0845 600 0723.

Oprócz wypenienia wniosku beneficjent zostanie wezwany do urzędu na rozmowę, podczas której będzie zobligowany podpisać Claimant Commitment, spersonalizowaną deklarację, w której zobowiąże się do konkretnych działań, mających umożliwić mu znalezienie pracy lub poprawę zarobków.

Pomocą służyć będzie tzw. work coach, który oceni, ile godzin w tygodniu wnioskujący powinien spędzić na poszukiwaniu pracy, jakie kursy pomogłyby mu w rozwoju zawodowym i jakie inne kroki powinien podjąć (napisanie CV, rejestracja w agencjach zatrudnienia itp.).

Uwaga! Osoby, które nie będą stosować się do tych zasad, mogą zostać pozbawione zasiłku. Osoby, które mają dzieci, kredyt, problemy w płaceniu czynszu, osobę niepełnosprawną pod opieką lub ograniczoną możliwość pracy z uwagi na problemy ze zdrowiem, mogą dostać odpowiednio powiększony zasiłek Universal Credit. O wszystkich tych czynnikach trzeba jednak poinformować w momencie składania wniosku.

Pieniądze wypłacane są raz na miesiąc i w całości na konto beneficjenta – nie jak dotychczas, gdy np. pieniądze przelewano bezpośrednio na konto właściciela wynajmowanego mieszkania. W myśl ustawodawcy taka taktyka ma nauczyć ludzi gospodarowania pieniędzmi w sposób typowy dla rynku pracy.

Universal Credit a kobiety w ciąży

Universal Credit zastąpi zasiłki dla osób o niskim dochodzie, takie jak:

 • income-based Jobseeker’s Allowance,
 • income-based Employment Support Allowance,
 • Income Support,
 • Child Tax Credit,
 • Working Tax Credit,
 • Housing Benefit.

Oznacza to, że nowy program nie będzie miał wpływu na pensje macierzyńskie (Maternity Pay) i tacierzyńskie (Paternity Pay), czy inne kwestie finansowe dotyczące kobiet w ciąży. Maternity i Paternity Pay nie zmienią się, ponieważ nie są to zasiłki dla osób o niskim dochodzie.

Universal Credit a rodziny z dziećmi

Pomoc finansowa dla osób wychowujących dzieci będzie zawierała się w dodatku Child Element i dotyczyła tak dzieci, jak i młodych osób, które normalnie mieszkają z rodzicami / opiekunami. Zasiłek będzie wypłacany w dwóch wysokościach: pierwsza, większa kwota za jedyne lub pierwsze dziecko i druga, niższa, za każde kolejne dziecko.

Zmianą jest wymiar godzin pracy uprawniający do otrzymywania zasiłku. Dotychczas było to minimum 16 godzin tygodniowo, w Universal Credit podobnego ograniczenia nie będzie. Chodzi o to, by z nowego programu mogły skorzystać również te osoby, które dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku pracy

Szacuje się, że 80 tys. rodzin więcej będzie mogło skorzystać z dodatku na dziecko dzięki nowemu programowi.

Child Element ma być szczególnie opłacalny dla samotnych rodziców, którzy pragną pracować w niewielkim wymiarze godzin.

Oprócz tego, w utrzymaniu dziecka ma pomóc Childcare Element, czyli dodatek na zarejestrowaną opiekę nad dzieckiem. Przyznanie tych pieniędzy nie oznacza, że rodzic musi pracować w niestandardowych godzinach.

Jeżeli w Universal Credit będzie przysługiwać mniej pieniędzy, niż w poprzednim systemie, przez pierwsze miesiące rząd zapewni beneficjentom finansowe wsparcie.