Szczepionki są podawane noworodkom w drugim, trzecim i czwartym miesiącu życia, zaś dodatkowe dawki – w 12. i 13. miesiącu życia. W pierwszych czterech miesiącach życia, Twoje dziecko może otrzymać DTaP/IPV/Hib, MenC i PCV. Szczepionki opisano poniżej, wraz z chorobami, przed którymi zapewniają ochronę.

1. Szczepionka DTaP/IPV/Hib

Twoje niemowlę powinno otrzymać szczepionkę DTaP/IPV/Hib w drugim, trzecim i czwartym miesiącu życia. Szczepionka DTaP/IPV/Hib chroni przed pięcioma różnymi chorobami: dyfterytem, tężcem, krztuścem, polio i Haemophilus influenzae typu b (Hib). Twoje dziecko powinno otrzymać dawkę przypominającą szczepionki Hib (w połączeniu ze szczepionką Menc) w wieku 12. lat, dawki przypominające szczepionki przeciwko dyfterytowi, tężcowi, krztuścowi i polio przed pójściem do szkoły oraz kolejne dawki przypominające szczepionki przeciwko tężcowi, dyfterytowi i polio pomiędzy 13. i 18. rokiem życia.

Jak skuteczna jest szczepionka DTaP/IPV/Hib?

Badania wykazały, iż szczepionka DTaP/IPV/Hib zapewnia niezwykle skuteczną ochronę przed pięcioma poważnymi chorobami. Dalsze dawki są konieczne w celu wydłużenia okresu ochrony, gdy Twoje dziecko dorasta.

Każda szczepionka jest podawana jako jeden zastrzyk do mięśni uda.

Kiedy szczepić – Choroby, przed którymi zapewniają ochronę – Podawana szczepionka.
Drugi miesiąc życia – Dyfteryt, tężec, koklusz, polio, Haemophilus influenzae typu b (Hib) oraz zakażenie pneumokokowe – DTaP/IPV/Hib i PCV
Trzeci miesiąc życia – Dyfteryt, tężec, koklusz, polio, Haemophilus influenzae typu b (Hib) oraz zapalenie opon C – DTaP/IPV/Hib i MenC
Czwarty miesiąc życia – Dyfteryt, tężec, koklusz, polio, Haemophilus influenzae typu b (Hib), zapalenie opon C oraz zakażenie pneumokokowe – DTaP/IPV/Hib, MenC i PCV

Czym jest dyfteryt?
Dyfteryt jest poważną chorobą, która zazwyczaj rozpoczyna się bólem gardła i może wkrótce spowodować problemy z oddychaniem. Co więcej, może ona uszkodzić serce i układ nerwowy, a niekiedy doprowadzić nawet do śmierci. Zanim wprowadzono szczepionkę przeciwko dyfterytowi, odnotowywano aż 70 000 przypadków dyfterytu rocznie, z czego ok. 5000 kończyło się zgonem.

Czym jest tężec?
Tężec jest chorobą atakującą układ nerwowy, która powoduje skurcze mięśni, trudności z oddychaniem, a w najgorszym razie – także śmierć. Wywołują ją zarazki znajdujące się w glebie i gnoju, które przedostają się do organizmu przez rany i oparzenia. Tężec nie jest przenoszony pomiędzy ludźmi.

Czym jest krztusiec?
Krztusiec jest chorobą, która powoduje długotrwałe ataki kaszlu i duszności, utrudniające oddychanie. Może ona trwać nawet przez dziesięć tygodni. Stwarza ona najpoważniejsze ryzyko dla niemowlaków do jednego roku życia, dla których może być nawet śmiertelna. Niebezpieczeństwo dla starszych dzieci jest z reguły mniejsze. Zanim wprowadzono szczepionkę przeciwko krztuścowi, w Zjednoczonym Królestwie odnotowywano średnio 120 000 przypadków krztuśca rocznie; w roku poprzedzającym wprowadzenie szczepionki, na krztusiec zmarło 92 dzieci.

Czym jest polio?
Polio jest wirusem, który atakuje układ nerwowy i może doprowadzić do trwałego paraliżu mięśni. W przypadku zaatakowania mięśni klatki piersiowej lub mózgu, polio może doprowadzić do śmierci. Zanim wprowadzono szczepionkę przeciwko polio, w okresie epidemii w Zjednoczonym Królestwie odnotowywano nawet 8000 tysięcy zachorowań rocznie. Z powodu dużej skuteczności szczepionki polio, w okresie ostatnich 20 lat w Zjednoczonym Królestwie nie zanotowano żadnego przypadku naturalnego zakażenia polio (ostatni taki przypadek wystąpił w roku 1984).

Czym jest Hib?
Hib jest zakażeniem wywoływanym przez bakterie Haemophilus influenzae typu b, które może spowodować szereg poważnych schorzeń, takich jak zatrucie krwi (posocznica), zapalenie płuc czy zapalenie opon. Należy pamiętać, że szczepionka przeciwko Hib chroni dziecko tylko i wyłącznie przed zapaleniem opon powodowanym przez bakterie Haemophilus influenzae typu b. Choroby wywoływane przez Hib mogą doprowadzić do śmierci w razie braku natychmiastowego leczenia. Przed wprowadzeniem szczepionki Hib, notowano około 800 przypadków zakażenia Hib u małych dzieci rocznie.

Istnieje kilka różnych rodzajów zapalenia opon wywoływanych przez bakterie i wirusy.

Po otrzymaniu szczepionki DTaP/IPV/Hib u Twojego dziecko mogą wystąpić niektóre z poniższych, zazwyczaj łagodnych skutków ubocznych:

Przez ok. dwa dni po podaniu szczepionki, Twoje dziecko może być smutne i zdeprymowane; jest to całkowicie normalna reakcja.
U dziecka może pojawić się łagodna gorączka.
W miejscu zastrzyku może pojawić się mały guzek. Powinien on zniknąć w ciągu kilku tygodni.

Jeżeli uznasz, że u Twojego dziecka wystąpiła jakakolwiek inna, niepokojąca reakcja na
szczepionkę DTaP/IPV/Hib, to skontaktuj się z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką lub doradcą ds. zdrowia.
Rodzice i opiekunowie mogą również zgłaszać podejrzewane skutki uboczne szczepionek i leków w ramach programu żółtej karty (Yellow Card Scheme). W tym celu można skorzystać z witryny www.yellowcard.gov.uk lub zadzwonić pod numer infolinii Yellow Card – 0808 100 3352 (połączenie bezpłatne; infolinia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00).

2. Szczepionka pneumokokowa (PCV)

Twoje dziecko powinno otrzymać szczepionkę PCV w drugim i czwartym miesiącu życia.

Czym jest zakażenie pneumokokowe?
Zakażenie pneumokokowe jest jedną z najczęstszych przyczyn zapalenia opon, ale powoduje ono również zakażenia uszu (otitis media), zapalenie płuc i szereg innych poważnych chorób. PCV daje pewną ochronę przed jedną z najbardziej rozpowszechnionych przyczyn zapalenia opon, a także przed innymi schorzeniami, w tym przed ostrym zakażeniem uszu (otitis media) i zapaleniem płuc, które są wywoływane przez bakterię pneumokokową. Szczepionka nie chroni przed wszystkimi rodzajami zakażenia pneumokokowego, ani też przed zapaleniem opon wywoływanym przez inne bakterie lub wirusy.

Po podaniu szczepionki PCV:
Na każdą grupę dziesięciu zaszczepionych noworodków, u jednego lub dwóch może wystąpić obrzmienie, zaczerwienienie lub delikatność w miejscu zastrzyku, bądź też lekka gorączka.

3. Szczepionka MenC.

Twoje dziecko powinno otrzymać szczepionkę MenC w trzecim i czwartym miesiącu życia. Ta szczepionka chroni przed zapaleniem opon i posocznicą (zatruciem krwi), powodowanymi przez bakterie meningokokowe grupy C. Zanim wprowadzono szczepionkę MenC, corocznie odnotowywano ok. 1500 przypadków zachorowań i 150 zgonów. Szczepionka MenC nie chroni przed innymi rodzajami zapalenia opon, powodowanymi przez inne bakterie lub wirusy.

Na ile skuteczna jest szczepionka MenC?
Od chwili wprowadzenia szczepionki MenC, liczba zachorowań niemowląt poniżej 1. roku życia na choroby wywoływane bakteriami grupy C spadła o ok. 95%. W drugim roku życia konieczna jest dawka przypominająca MenC w celu zapewnienia długofalowej ochrony. Zarówno zapalenie opon, jak i posocznica są bardzo poważnymi chorobami.

Po podaniu szczepionki MenC:
W miejscu zastrzyku może pojawić się zaczerwienienie i obrzęk. Mniej więcej połowa zaszczepionych niemowlaków staje się drażliwa, zaś u ok. jednego na 20 może wystąpić łagodna gorączka.