Twoje dziecko będzie wymagało dawki połączonej szczepionki Hib/MenC w 12. miesiącu życia, aby wzmocnić ochronę przed Haemophilus influenzae typu b (Hib) i zakażeniami meningokokowymi grupy C. Ta dawka przypominająca zapewni Twojemu dziecku ochronę przez cały okres wczesnego dzieciństwa.

Twoje dziecko otrzyma pierwszą dawkę szczepionki MMR w 13. miesiącu życia, aby zapewnić ochronę przed odrą, świnką i różyczką, podczas gdy dawka przypominająca PCV zapewni mu długofalową ochronę przed zakażeniami pneumokokowymi, takimi jak zapalenie opon, zapalenie płuc i otitis media. Przed pójściem do szkoły, Twoje dziecko powinno otrzymać drugą dawkę szczepionki MMR.

Każda szczepionka jest podawana jako jeden zastrzyk do mięśni uda lub ramienia.

1. Szczepionka Hib/MenC.

Twoje dziecko powinno otrzymać jedną dawkę przypominającą szczepionki Hib/MenC w 12. miesiącu życia. Ta dawka zapewnia długofalową ochronę przed dwoma czynnikami wywołującymi zapalenie opon i posocznicę.

Po zaszczepieniu dawką przypominającą Hib/MenC:
W miejscu zastrzyku może pojawić się zaczerwienienie i obrzęk. Mniej więcej połowa zaszczepionych niemowlaków staje się drażliwa, zaś u ok. jednego na 20 może wystąpić łagodna gorączka.

Kiedy szczepić – Choroby, przed którymi zapewniają ochronę – Podawana szczepionka
Około 12 miesiąca życia – Haemophilus influenzae typu b (Hib), zakażenia meningokokowe grupy C – Dawka przypominająca Hib/MenC
Około 13 miesiąca życia – Odra, świnka, różyczka oraz zakażenia pneumokokowe – Dawka przypominająca MMR i PCV

2. Szczepionka MMR.

Twoje dziecko powinno otrzymać pierwszą dawkę szczepionki MMR w wieku ok. 13 miesięcy. MMR zapewnia ochronę przed odrą (ang. measles), świnką (ang. mumps) i różyczką (ang. rubella).

Czym jest szczepionka MMR?
Szczepionka MMR zawiera osłabione wersje żywych wirusów odry, świnki i różyczki. Ponieważ są one osłabione, osoba poddana szczepieniu nie może zarazić osób zdrowych.

Jak i kiedy podaje się szczepionkę?
Szczepionka jest podawana w formie zastrzyku do mięśni uda lub ramienia. Dzieci otrzymują zastrzyk ok. 13. miesiąca życia, gdy odporność otrzymana od matki niknie. Powtórka następuje pomiędzy trzecim i piątym rokiem życia.

Jak skuteczna jest szczepionka MMR?
MMR przyczyniła się do niemal całkowitego wyeliminowania tych trzech chorób od czasu jej wprowadzenia w Zjednoczonym Królestwie w 1988 roku.

Czym jest odra?
Odra jest wywoływana przez niezwykle zakaźny wirus. Niemalże każdy, który na nią zapadnie, będzie miał wysoką gorączkę, wysypkę i ogólnie złe samopoczucie. Dzieci muszą z reguły spędzić do pięciu dni w łóżku, przy czym zwolnienie ze szkoły może wynosić nawet dziesięć dni. Dorośli zazwyczaj chorują na dłużej. Trudno powiedzieć u kogo ta choroba będzie miała ciężki przebieg. Komplikacje związane z odrą dotykają jedno dziecko na 15. Zaliczają się do nich zakażenia klatki piersiowej, ataki drgawkowe, zapalenie mózgu oraz uszkodzenia mózgu. W bardzo ciężkich przypadkach, odra kończy się śmiercią. W 1987 roku (jeden rok przed wprowadzeniem szczepionki MMR w Zjednoczonym Królestwie, na odrę zachorowało 86 000 dzieci, a 16 zmarło.

W jaki sposób odra rozprzestrzenia się?
Odra należy do najbardziej zakaźnych chorób. Jedno kaszlnięcie lub kichnięcie może rozprzestrzenić odrę na rozległym obszarze. Z uwagi na wysoką zakaźność tej choroby, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zapadnie na nią większość niezaszczepionych dzieci.

Czym jest świnka?
Świnka jest powodowana przez wirus, który może wywołać gorączkę, ból głowy oraz bolesne puchnięcie węzłów chłonnych na twarzy, szyi i szczęce. Ta choroba może spowodować trwałą głuchotę, wirusowe zapalenie opon (zapalenie tkanek opon mózgowych) i zapalenie mózgu. Nieco rzadziej powoduje ona bolesne puchnięcie genitaliów u chłopców oraz jajników u dziewczynek. Świnka trwa od siedmiu do dziesięciu dni. Zanim wprowadzono szczepionkę MMR, rocznie w Zjednoczonym Królestwie hospitalizowano ok. 1200 osób chorych na świnkę.

W jaki sposób świnka rozprzestrzenia się?
Świnka rozprzestrzenia się tak samo jak odra i jest porównywalnie zakaźna.

Czym jest różyczka?
Różyczka jest chorobą wywoływaną przez wirus. U dzieci jej przebieg jest z reguły łagodny – do tego stopnia, że może przejść niezauważona. Powoduje ona krótkotrwałą wysypkę, puchnięcie węzłów chłonnych i ból gardła. Różyczka jest bardzo niebezpieczna dla dzieci nienarodzonych, gdyż może poważnie uszkodzić ich wzrok, słuch, serce i mózg. W trzech pierwszych miesiącach ciąży, różyczka powoduje uszkodzenie płodu w dziewięciu przypadkach na dziesięć. Ten stan jest nazywany zespołem różyczki wrodzonej (CRS). W wielu przypadkach ciężarne kobiety zarażają się różyczką od własnych dzieci lub dzieci przyjaciół. W okresie pięciu lat przed wprowadzeniem szczepionki MMR, corocznie w Zjednoczonym Królestwie rodziło się około 43 dzieci z zespołem różyczki wrodzonej.

W jaki sposób różyczka rozprzestrzenia się?
Różyczka rozprzestrzenia się tak samo jako odra i świnka, i jest mniej więcej tak samo zakaźna jak grypa.

Po zaszczepieniu MMR:
Trzy odmienne wirusy zawarte w szczepionce działają w różnym czasie. Po pierwszej dawce, u dziecka mogą pojawić się poniższe skutki uboczne.

Od sześciu do dziesięciu dni po szczepieniu, gdy zaczyna działać część szczepionki zwalczająca odrę, u niektórych dzieci może pojawić się gorączka (u mniej więcej jednego dziecka na dziesięć), zaś u nielicznych może wystąpić „różyczkowa” wysypka i brak apetytu.
U około jednego dziecka na 1000 zaszczepionych może pojawić się atak drgawkowy spowodowany gorączką. Są to tzw. drgawki gorączkowe. Jeżeli jednak dziecko, które nie zostało zaszczepione, zapadnie na odrę, to ryzyko wystąpienia ataku jest pięciokrotnie większe.
Bardzo rzadko, po trzech tygodniach od szczepienia – gdy zacznie działać część szczepionki zwalczająca świnkę – u dziecka mogą pojawić się objawy właściwe dla świnki (gorączka i puchnięcie węzłów chłonnych).
Jeszcze rzadziej, w ciągu sześciu tygodni od szczepienia, u dziecka może wystąpić wysypka złożona z małych, przypominających siniaki kropek. Najczęściej powodują ją części szczepionki zwalczające odrę lub różyczkę. W przypadku pojawienia się takich kropek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Powie on jak rozwiązać ten problem i zabezpieczyć dziecko na przyszłość.
U mniej niż jednego dziecka na milion po szczepionce MMR pojawia się zapalenie mózgu (obrzęk tkanek opon mózgowych), przy czym dowody na to, że jest to powodowane szczepionką, są znikome. Jeżeli jednak dziecko zachoruje na różyczkę, to ryzyko zapadnięcia na zapalenie opon mózgowych wynosi od jednego na 200 to jednego na 5000.
Skutki uboczne po drugiej dawce są jeszcze rzadsze i z reguły łagodniejsze.

Alergia na jajka.
Szczepionka MMR może być bezpiecznie podawana dzieciom, które cierpiały na ostrą alergię (reakcję anafilaktyczną) na jajka. W razie jakichkolwiek obaw, skontaktuj się z lekarzem, pielęgniarką lub doradcą ds. zdrowia.

MMR i autyzm.
W mediach pojawiło się wiele relacji łączących MMR z autyzmem. W efekcie wielu rodziców opóźniło lub w ogóle zrezygnowało z podania szczepionki – powodując wybuchy odry. Tymczasem niezależni eksperci z całego świata nie znaleźli żadnych wiarygodnych dowodów naukowych na istnienie takiego związku. W samej rzeczy, większość dowodów wskazuje na jego całkowity brak.

MMR to najbezpieczniejszy sposób zabezpieczenia Twojego dziecka przed odrą, świnką i różyczką.

3. Szczepionka pneumokokowa (PCV).

Twoje dziecko powinno otrzymać dawkę przypominającą szczepionki PCV w 13. miesiącu życia. Ta szczepionka zapewnia długofalową ochronę przed zakażeniem pneumokokowym. Po zaszczepieniu dawką przypominającą PCV. Na każdą grupę dziesięciu zaszczepionych noworodków, u jednego lub dwóch może wystąpić obrzmienie, zaczerwienienie lub delikatność w miejscu zastrzyku, bądź też lekka gorączka.

Czy jednoczesne podanie szczepionki MMR i PCV nie przeciąży układu odpornościowego mojego dziecka?
Nie. Układ odpornościowy dziecka chroni go przed zarazkami występującymi w otoczeniu od chwili narodzin. Bez tej ochrony, noworodki nie poradziłyby sobie z dziesiątkami tysięcy bakterii i wirusów, które atakują ich skórę, nos, gardło i organy wewnętrzne. Ta ochrona jest kontynuowana przez całe życie. Teoretycznie, dziecko mogłoby z powodzeniem przyjąć aż 10 000 różnych szczepionek naraz. Układ odpornościowy dziecka łatwo radzi sobie ze szczepionkami MMR i pneumokokową podanymi jednocześnie.