Stowarzyszenie Polska Ludoteka Rodzinna, Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Centrum Głoska stworzyły projekt „Opowiedz mi o miejscu, w którym mieszkasz”. Będzie on polegać na stworzeniu albumu miejsc, w których mieszkają dzieci polonijne.

Warto zauważyć, że album ma nie być zwykłym przewodnikiem turystycznym — inicjatorzy projektu chcą, by pokazywał świat oczami dzieci i zwracał uwagę na rzeczy w ich otoczeniu, które to najmłodszym wydają się najbardziej interesujące. Dlatego też, jak zapewniają inicjatorzy, w albumie nie znajdziemy pomników, a raczej szkołę, basen czy domek na drzewie.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do projektu organizatorzy zapraszają uczniów szkół polonijnych (prywatnych i publicznych), a także dzieci uczęszczające nieformalnie na zajęcia (za nieformalną szkołę organizatorzy uważają grupę uczniów złożoną przynajmniej z 5 osób nauczaną w domu języka polskiego). Uczniowie powinni być w wieku od 8 do 13 lat. Do udziału w projekcie zapraszani są również nauczyciele.

Na czym polega projekt?

Uczniowie wykonują samodzielnie fotografie przedstawiające ich zdaniem najciekawsze elementy okolicy, w której mieszkają. Następnie krótko opisują każde z tych miejsc i swoją pracę przekazują nauczycielowi nadzorującemu ich pracę. Po zebraniu prac od poszczególnych uczestników projektu wszyscy uczniowie szkoły wspólnie tworzą okładkę swojej części albumu.

Cały album (zapisany w formacie .doc, .docx lub .odt) powinien następnie zostać przesłany na adres mailowy: oopowiedzmi@gmail.com.

Warto podkreślić, że uczestnicy projektu podzieleni zostaną na dwie kategorie wiekowe: 8 — 9 lat oraz 10 — 13 lat. Jeśli jedna szkoła przekazuje prace wykonane przez uczniów należących do obu kategorii, warto pomyśleć o przygotowaniu dwóch okładek. Jak informują organizatorzy projektu, nie jest to jednak warunek konieczny.

Grupa młodsza powinna w swoich pracach udzielić odpowiedzi na następujące pytania: jakie miejsce wybrałem i dlaczego akurat je chcę opisać? Co jest w tym miejscu szczególnego, co chcę zaprezentować innym?

Grupa starsza wiekowo powinna uzupełnić pracę ciekawostkami związanymi z opisywanym miejscem.

Nauczyciel nadzorujący przebieg projektu w swojej szkole powinien przesłać wraz z pracą podpisane i zeskanowane oświadczenie, które pobrać można w tym miejscu.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Projekt „Opowiedz mi o miejscu, w którym mieszkasz” zostanie zakończony w czerwcu przyszłego roku. Wówczas do rąk uczniów wszystkich szkół biorących udział w inicjatywie trafi gotowy album — dzieci będą mogły obejrzeć w nim swoje prace.

Organizatorzy podkreślają także, że dużą zaletą związaną z udziałem w projekcie jest możliwość poprawienia przez dzieci swoich umiejętności w posługiwaniu się językiem polskim w piśmie.

Projekt ma integrować polskie dzieci mieszkające poza granicami kraju i pokazywać różnorodność Polonii, którą mimo różnic łączy wiele wspólnego — przede wszystkim zaś język i tradycja.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje na temat projektu znaleźć można w regulaminie, który dostępny jest pod tym linkiem. Organizatorzy proszą o kierowanie wszelkich pytań, wątpliwości i sugestii na adres mailowy: oopowiedzmi@gmail.com.