hull.plRząd brytyjski wprowadził zaostrzone zasady przyznawania mieszkań socjalnych przybyszom z EEA. Zmiany dotyczą tzw. list oczekujących (waiting list) oraz aplikacji osób bezdomnych (homelessness application). Zgodnie z nowymi zarządzeniami władze lokalne na podstawie przepisów prawnych muszą sprawdzić czy danej osobie nalezy się mieszkanie socjalne.

Przede wszystkim, przywilej uzyskania mieszkania socjalnego zależy od narodowości osoby aplikującej. Kraje EEA można podzielić na dwie grupy:

1.  Kraje z pierwszej grupy mają pełnię praw z pewnymi małymi ograniczeniami.
2. Kraje z drugiej grupy muszą spełnić więcej warunków, aby kwalifikować się na mieszkanie socjalne (rejestracja zatrudnienia w urządzie imigracyjnym). Polska należy do krajów z drugiej grupy (tzw. A8 i A2).

Sytuacje, w których aplikant z krajów drugiej grupy może otrzymać mieszkanie socjalne:

–  Dziecko aplikanta uczęszcza do szkoły w Wielkiej Brytanii. Aplikant musi być głównym opiekunem dziecka i przynajmnije jedno z rodziców dziecka było lub nadal jest pracownikiem w Wielkiej Brytanii. Dziecko musi mieć poniżej 18 lat i wymagać opieki aplikanta w celu ukończenia edukacji.

– Aplikant pracuje, bądź pracował i spełnia wymogi rejestracyjne w urzędzie imigracyjnym. Praca nie musi być na pełen etat, nawet 12 godzin tygodniowo może być wystarczającą ilością pracy.

– Aplikant, który nie pracuje, będzie kwalifikował się na mieszkanie socjalne tylko wtedy jeśli przepracował 12 miesięcy i przez ten okres pracy spełnił wymagania imigracyjne ( Worker Registration Scheme).

– Kobieta w ciąży, która przerwała pracę aby urodzić dziecko, podczas okresu macierzyńskiego będzie mogła uzyskać mieszkanie socjalne. (Uwaga, praca musi być zarejestrowana zgodnie z wymogami imigracyjnymi).

– Aplikant jest osobą samozatrudnioną. Firma nie musi przynosić zysku, ważna jest aktywność biznesowa.

Zawsze warto uzyskać poradę specjalisty, jeśli aplikacja o mieszkanie socjane została odrzucona.

Więcej informacji o prawach mieszkaniowych można uzyskać na stronie: www.housing-rights.info.

fot. horizon-home-information.co.uk