Sprzątanie w Hull.Studenci Uniwersytetu w Hull wychodzą w kolejne cztery piątki sprzątać ulice na których mieszkają. Akcja sprzątania uwzględnia głównie obszar Newland Avenue – czyli tam gdzie mieszka najwięcej studentów.

W każdy z czterech tygodni studenci zajmą się trzema różnymi ulicami. Akcja jest częścią wyrażenie sprzeciwu studentów na plan rady miasta, który zakłada zmniejszenie liczby studentów w tym regionie.