Zupełnie niedawno ruszyły zapisy do internetowej szkoły skierowanej do dzieci Polaków mieszkających na emigracji. Polskie Szkoły Internetowe „Libratus” już od pięciu lat zapewniają nie tylko dobrą jakość kształcenia, ale także pozwalają zdobyć legitymację i świadectwo umożliwiające kontynuowanie nauki w Polsce! Zapisy potrwają do 6 maja bieżącego roku.
Ruszyły zapisy do darmowej szkoły dla polskich dzieci
Jak czytamy na stronie internetowej Polskich Szkół Internetowych „Libratus”, projekt powstał z inicjatywy dyrektorów polskich szkół podstawowych i gimnazjów, którzy dostrzegli problem z edukacją polskich dzieci mieszkających za granicą. Zauważyli oni, że brakuje placówek świadczących usługi edukacyjne na wysokim poziomie. Problem dostrzegali również rodzice, którzy obserwowali trudności swoich dzieci związane między innymi z zaaklimatyzowaniem się (już po powrocie do Polski) w polskiej szkole i sprostaniu wymaganiom edukacyjnym, nierzadko zupełnie odmiennym od zagranicznych. Zdarzało się, że uczniowie musieli w skrajnych przypadkach powtarzać rok. Uczniowie przebywający za granicą często korzystali z pomocy nauczycieli pracujących w Polsce (za pośrednictwem między innymi poczty elektronicznej), jednak z czasem okazało się, że skala problemu jest zbyt duża, żeby rozwiązać go w ten sposób. Nauczyciele mieli problemy z pogodzeniem regularnej pracy w szkole z korepetycjami udzielanymi przez Internet. Bezpośrednim impulsem do stworzenia Polskich Szkół Internetowych „Libratus” był jednak list, napisany przez Ministra Edukacji Narodowej. Czerpiąc inspirację ze słów Ministra postanowiono utworzyć specjalną platformę, dającą szansę zdobywać wykształcenie w języku polskim i odpowiadające polskim standardom kształcenia nawet tym uczniom, którzy na co dzień mieszkali na drugiej stronie kuli ziemskiej.

Edukacja w języku polskim jest ważna z punktu widzenia kształtowania tożsamości narodowej dziecka, nierzadko urodzonego na obczyźnie i nie posiadającego kontaktu z krajem pochodzenia swoich rodziców. Nawet lekcje odbywające się za pośrednictwem Internetu dają szansę poznać język polski lub utrwalić jego znajomość na wysokim poziomie, kształcąc tym samym obywatela posługującego się biegle co najmniej dwoma językami, niekiedy nawet trzyjęzycznego.

Dzieci mają szansę ukończyć dwa poziomy edukacji: szkołę podstawową oraz gimnazjum, korzystając jedynie z zajęć odbywających się za pośrednictwem platformy internetowej (wsparcie ze strony wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej) oraz pomocy rodziców. Dzięki temu, że szkoły „Libratus” spełniają wszelkie wymogi formalne, posiadają uprawnienia do wystawiania świadectw uznawanych w Polsce, pod warunkiem, że uczeń zda wszystkie egzaminy końcowe z wynikiem pozytywnym. Oznacza to, że po ukończeniu nauki internetowej i po powrocie do Polski uczniowie mogą kontynuować edukację w jednej z krajowych placówek. Warto podkreślić, że uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne. Na stronie Polskich Szkół Internetowych „Libratus” czytamy, że jest to możliwe dzięki funduszom pozyskiwanym ze źródeł zewnętrznych oraz współpracy kilkunastu wolontariuszy. Dyrekcja ma również nadzieję na pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej.

Zapisy na rok szkolny 2014/2015 już trwają. Zakończą się 6 maja tego roku, jednak warto spieszyć się ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w każdej klasie. Aby zapisać dziecko do szkoły „Libratus” należy odwiedzić stronę instytucji (http://www.libratus.edu.pl/) i wejść w zakładkę „Zapisy”. Tam wystarczy podać jedynie adres mailowy, imię rodzica odpowiedzialnego za proces rejestrowania oraz (ewentualnie) kraj zamieszkania i numer telefonu. Po wypełnieniu tego formularza nastąpi przekierowanie do rejestracji na Internetowej Platformie Edukacyjnej. Ta część wymagać będzie podania nieco większej ilości informacji na temat rodziców i dziecka, które ma rozpocząć naukę w szkole internetowej. Organizatorzy zapewniają na tym etapie także spotkanie online z pedagogiem szkolnym, który zapozna się z indywidualną sytuacją dziecka. Kiedy wszystkie dokumenty zostaną sporządzone i zatwierdzone, należy je wydrukować, podpisać i wysłać. W razie problemów rodzice proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły.


Źródło: http://www.libratus.edu.pl/, http://www.emito.net/