Nasze dzieci, które uczęszczają do szkół w Hull, uczone są przez kadrę pedagogiczną, która nie zawsze posiada nienaganną przeszłość. Okazuje się, że przynajmniej 33 osoby zatrudnione w placówkach pedagogicznych w mieście, nie mają właściwych pozwoleń do pracy z dziećmi.

Cztery osoby z tego grona pracują na stanowisku nauczyciela. Wiadomość ta wywołała poruszenie wśród rodziców. Matka jednej z nastolatek uczęszczających do placówki w Hull powiedziała, że spałaby spokojniej, gdyby wiedziała, że nauczyciele posiadają stosowne uprawnienia. Podkreśliła, że przepisy prawne zabraniające podejmowania pracy w placówkach edukacyjnych osobom posiadającym przeszłość kryminalną nie zostały wprowadzone bez powodu. Kobieta uważa, że dzieci mogą zejść na złą drogę, mając kontakt z osobami skazanymi wyrokami sądowymi.

Sprawa wyszła na jaw, gdy byłe Biuro Spraw Kryminalnych (Criminal Records Bureau, obecnie DBS) przygotowało informacje na temat przeszłości kryminalnej pedagogów pracujących w Hull.

Zgodnie z przepisami, władze miasta, odpowiedzialne za szkoły w Hull, muszą upewnić się, że kandydat na stanowisko nauczyciela nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym. Czy przepisy te są zawsze przestrzegane? Gdyby tak było, prawdopodobnie w szkołach nie pracowałyby osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień ze względu na przeszłość kryminalną.

Władze miasta poinformowały, że sprawdzaniem przeszłości kryminalnej kandydatów powinny zajmować się poszczególne szkoły prowadzące rekrutację. Wydano nawet stosowne oświadczenie w tej sprawie. W dokumencie zapisano, że osoby skazane wyrokiem sądowym nie mogą pozostawać z dziećmi bez obecności innej osoby dorosłej, posiadającej odpowiednie pozwolenia. Oznacza to, że takie osoby nie mogą zatem prowadzić zajęć.

Przepisy w zakresie zatrudniania w szkołach osób posiadających przeszłość kryminalną zostały zaostrzone po tym, jak w szkole Soham Village College zatrudniono mordercę. Powodem było niedokładne i niewłaściwie prowadzone śledztwo w tej sprawie oraz niedopełnienie wszystkich formalności.