Sieć O2 na iPhone

O2 ma najszybszy mobilny Internet 3G, a u Orange jest on najwolniejszy. Pomimo to, ważniejszy jest zasięg danej telefonii komórkowej od samej szybkości przesyłu danych.
Regulator rynku telekomunikacyjnego zbadał średnią prędkość transmisji danych w okresie trzech miesięcy u pięciu największych dostawców. Z badania wynika, że O2, Vodafone i 3 zapewniają szybszą średnią prędkość transmisji danych niż T-Mobile i Orange. O2 posiada szybkość nieco poniżej 3Mb/sekundę, a Orange udało się uzyskać tylko 1.5Mb/sekundę. Pomimo że, O2 zajął pierwsze miejsce na liście, w raporcie znajdujemy prędkości, które są bardzo powolne w porównaniu z domowym stałym łączem szerokopasmowym – tak wynika z najnowszego raportu Ofcom.
Ogromna różnica w usługach mobilnej łączności szerokopasmowej i szybkości stałych łączy szerokopasmowych wynika ze sposobu, w jaki usługi te są dostarczane. W szerokopasmowej telefonii stacjonarnej internet jest dostarczany poprzez miedziane przewody lub kable światłowodowe, natomiast mobilne usługi szerokopasmowe korzystają z fal radiowych, które na ogół osiągają znacznie wolniejsze prędkości.

Raport podkreśla rownież znaczenie lokalizacji: na obszarach miejskich jest coraz lepszy zasięg 3G, natomiast obszary wiejskie są bardzo zróżnicowane pod względem wydajności. Ofcom ostrzegł, że konsumenci powinni sprawdzić, jak dobry jest zasięg w miejscu ich zamieszkania jeszcze przed zakupem usługi, ponieważ w innym razie, być może nie bedą w stanie korzystać z Internetu. Prezes Ofcom Ed Richards, powiedział: „To badanie daje konsumentom lepszy obraz wydajności mobilnych usług internetowych”.

Mobilne prędkości szerokopasmowe dorównają stałemu łączu wtedy, gdy nowa generacja sieci komórkowej wejdzie w życie – 4G, która będzie wdrażana w całej Wielkiej Brytanii. Proces ten ma się rozpocząć w 2013 roku. Pierwszy dostawca tej usługi Everything Everywhere ma rozpocząć próby działania 4G jeszcze w tym roku. Rozpoczęły się rownież konsultacje, w jaki sposób sieć 4G będzie przyznawana operatorom, a aukcja będzie otwarta na początku przyszłego roku.

źródło: http://www.yourfinanceknowledge.co.uk