Setki domów w Beverley i Tickton zostaną w przyszłym tygodniu odcięte na wiele godzin od prądu. Powód? Prace prowadzone przez pracowników firmy Northern Powergrid.

Pracownicy Northern Powergrid będą obcinać gałęzie drzew zachodzące na linie energetyczne. Będzie się to jednak wiązać z koniecznością odcięcia prądu w Beverley i Tickton na kilka godzin. Wstępnie mówi się, że mieszkańcy okolicy powinni spodziewać się utrudnień od 9.00 do 16.30 w piątek 21 kwietnia. Zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem poczty, podał przedstawiciel Northern Powergrid dodając, że firma przeprasza za wszelkie wynikające z tego niedogodności.

Menadżer Steve McDonald, który odpowiada za planowane prace, mówi: „Usunięcie gałęzi drzew zachodzących na linie wysokiego napięcia jest konieczne. Jeśli tego nie zrobimy, możliwe, że dochodzić będzie do nagłych przerw w dostawie energii elektrycznej lub nawet do zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców okolicy”.

Inny przedstawiciel firmy, menadżer Nigel Walker podkreśla jednak, że obcięcie gałęzi drzew nie spowoduje całkowitego zniknięcia wszelkiego ryzyka awarii, ale znacznie je zmniejszy. ” To ważne podczas złej pogody, kiedy gałęzie mogą się łamać i spadać na linie wysokiego napięcia, powodując awarie” – dodaje Walker.

Przedstawiciele Northern Powergrid przyznają, że planowane odcięcie dostępu do energii elektrycznej na jakiś czas również jest utrudnieniem dla mieszkańców okolicznych domów, ale dzięki temu, że są oni wcześniej informowani o planowanych pracach, mogą się do nich przygotować. Dzięki temu kilkugodzinna przerwa w dostawie prądu nie będzie aż tak uciążliwa.

Northern Powergrid przypomina, że warto odpowiednio przygotować się na planowany brak energii elektrycznej, odłączając od prądu urządzenia elektryczne (w szczególności te, które generują ciepło), ładując do pełna telefon komórkowy. Nie należy także otwierać lodówki bez potrzeby, by nie wytracać chłodu. Ponadto warto zapisać wszystkie niedokończone dokumenty na komputerze, by zapobiec utracie danych.