Zatrudnianie młodych w UK, Hull.Rząd brytyjski ustalił szczegóły dofinansowania dla pracodawców, którzy będą zatrudniać młodych ludzi w wieku od 18 do 24 lat należących do programu pracy (Work programme). Dotacja ma na celu wpomóc pracodawcę w pokryciu kosztów stworzenia miejsca pracy oraz dodatkowo zachęcić do umożliwienia zatrudnienia młodym ludziom. Sami młodzi ludzie rownież będą czerpali korzyści z programu, gdyż dzięki niemu nabędą doświadczenie i umiejętności zawodowe.
Kluczowym elementem nowej dotacji będzie:

– zapłata £2,275 dla pracodawców – w tym organizacji społecznych i charytatywnych – za każdego 18 – 24-letniego bezrobotnego, którego zatrudnią na pełny etat w ramach programu pracy;

– płatności będą zwykle dokonywane po okresie 26 tygodni od zatrudnienia młodej osoby (choć dla mniejszych pracodawców płatności zostaną rozłożone na raty, gdzie pierwsza płatność nastąpi po 8 tygodniach);

– dofinansowanie będzie również dostępne na stanowiska w niepełnym wymiarze godzin, w wysokości £1,137.50, jeśli ktoś jest zatrudniony od 16 do 29 godzin tygodniowo.

Miejmy nadzieję, że działania rządu faktycznie zwiększą liczbę zatrudnień młodych ludzi, którym obecnie z pewnością jest bardzo trudno znaleźć pracę.

źródło: finanse24.co.uk