Każde nowonarodzone dziecko należy zarejestrować w Urzędzie Ewidencji Ludności (ang. Register Office). Czas, w którym należy to zrobić, wynosi 42 dni.


Sposoby rejestracji

Dzieci urodzone w Hull muszą być zarejestrowane w Urzędzie Ewidencji Ludności (Register Office) mieszczącym się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta (The Wilson Centre CSC, Hull City Council, Alfred Gelder Street, Hull, HU1 2AG). Rezerwacji terminu można dokonać na kilka sposobów:

1. Drogą mailową – wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres: register.office@hullcc.gov.uk,
2. Dzwoniąc pod numer telefonu Urzędu Miasta: 01482 300 300,
3. Osobiście, w Biurze Obsługi Klienta (The Wilson Centre).

Jeśli dziecko urodziło się w Hull, ale z różnych względów rodzice nie są w stanie zarejestrować go w miejscu urodzenia, mogą dokonać rejestracji w każdym innym Urzędzie Ewidencji Ludności. Formularz rejestracyjny zostanie następnie przesłany do urzędu w Hull.

Kto jest upoważniony do zarejestrowania dziecka

Jeśli rodzice dziecka byli w związku małżeńskim bądź w zarejestrowanym związku partnerskim w momencie narodzin pociechy, rejestracji dziecka może dokonać jedno z nich.

W sytuacji, gdy rodzice dziecka nie są w formalnym związku, konieczne jest stawienie się obojga w Urzędzie Ewidencji Ludności. Jeśli ojciec dziecka nie stawi się razem z matką dziecka, jego dane nie będą uwzględnione przy wpisie do formularza.

Jeśli, z różnych przyczyn, ani matka, ani ojciec nie mogą zarejestrować pociechy, konieczne jest, by zrobiła to osoba, która jest prawnie odpowiedzialna za dziecko.

W urzędzie – konieczne informacje

Aby zarejestrować narodziny dziecka, a tym samym otrzymać akt urodzenia, należy dostarczyć następujące informacje dotyczące noworodka:
– miejsce i datę urodzenia dziecka,
– imię, nazwisko dziecka oraz płeć,
– w przypadku ciąży bliźniaczej dokładną godzinę urodzenia dzieci.

Dane ojca dziecka:
– imię i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– adres zamieszkania w momencie narodzin dziecka,
– wykonywany zawód.

Dane matki:
– imię i nazwisko (plus nazwisko panieńskie),
– datę i miejsce urodzenia,
– adres zamieszkania w momencie narodzin dziecka,
– wykonywany zawód,
– datę ślubu z ojcem dziecka,
– liczbę dzieci.

Rejestracja dziecka jest bezpłatna. W tym samym dniu rodzice otrzymają skrócony akt urodzenia. Natomiast jeśli rodzice chcą otrzymać pełny akt urodzenia dziecka (który zawiera dane rodziców) – muszą wnieść opłatę w wysokości 4 funtów. Oczywiście rodzice w każdej chwili mogą ubiegać się o kopię aktu urodzenia dziecka. Pełny cennik znajduje się na stronie Urzędu Miasta.

Pomoc tłumacza

Rodzice nie mówiący po angielsku mogą skorzystać z pomocy tłumacza. W tym celu muszą zgłosić to w Urzędzie, podając dzień i godzinę spotkania.