Council Tax jest podatkiem lokalnym ustanowionym przez Urząd Miasta na potrzeby samorządu terytorialnego. Naliczany jest dla każdego domostwa w zależności od jego wartości. Każda nieruchomość przypisana jest do jednej z ośmiu grup (A – H). Podatek przeznaczony jest na utrzymanie lokalnych urzędów i instytucji, takich jak: policja, straż pożarna, szkoły, domy opieki społecznej itp.

Szczegółowy tygodniowy wykaz wydatków w roku 2013 – 2014 opłacanych przez mieszkańców Hull w ramach Council Tax (dla grupy „A”):

Troska o dzieci i młodzież (szkoły, zajęcia sportowe, posiłki szkolne, pomoc w procesie wychowywania) – £4,28
Utrzymanie i remont autostrad, transport, utrzymanie czystości w mieście – £2,49
Opieka nad osobami starszymi – £5,61
Utrzymanie biur obsługi klientów – £0,42
Bezpieczeństwo – £0,48
Kultura i rozrywka – £0,59
Wydatki na poprawę jakości życia w Hull – £0,47
Policja – £2,22
Straż pożarna- £1
Łącznie – £17,56

Rada Miejska każdego roku ustala wysokość Council Tax, po otrzymaniu wielkości przychodu uzyskanego z budżetu państwa. Podatkiem objęci są wszyscy właściciele i najemcy lokali mieszkalnych. Dotyczy to wszystkich budynków mieszkalnych, nie wyłączając domów mobilnych czy łodzi mieszkalnych. Wśród grup zwolnionych z opłaty są m.in. słuchacze studiów dziennych.

Dokładne informacje dotyczące budżetu miasta Hull można uzyskać w Bibliotece Głównej oraz na stronie internetowej www.hull.gov.uk , jak również skontaktować się listownie z Director of Corporate Resources, PO Box 15, Hull, HU1 2AA lub zadzwonić pod numer (01482) 300300.

PAN PŁACI, PANI PŁACI…

Każda nieruchomość objęta jest podatkiem miejskim. Za dokonanie opłaty zobowiązany jest właściciel budynku bądź osoba wynajmująca.

Kto jest odpowiedzialny za płacenie Council Tax?

1. Osoba, która mieszka w danym budynku i jest jego prawnym właścicielem;
2. Osoba mieszkająca w danym budynku i jednocześnie wynajmująca go;
3. Osoba mieszkająca w danym budynku i będąca lokatorem „statutory” lub „secure”;
4. Osoba, która mieszka w danym budynku nielegalnie;
5. Osoba, która podpisała umowę o wynajem na co najmniej 6 miesięcy, lecz nie mieszka w wynajętym domu;
6. Właściciel domu, nie mieszkający w nim cały czas.

Kto może być zwolniony z płacenia Council Tax?

Zdarza się, ze osoby będące właścicielami bądź wynajmujące daną nieruchomość, mogą być zwolnione z opłacania Council Tax. Dlaczego? Istnieje kilka grup osób nie objętych obowiązkiem uiszczania comiesięcznej opłaty Council Tax. Są to:
1. studenci studiów dziennych (full time);
2. osoby upośledzone umysłowo;
3. osoby poniżej 18. roku życia;
4. rezydenci domów opieki;
5. opiekunowie osób niepełnosprawnych (wyłączając rodzinę).

Na zniżki i ulgi w płaceniu podatku lokalnego mogą liczyć:

1. domostwa, w których mieszka osoba ucząca się w trybie dziennym (full time);
2. domostwa o niskich dochodach (wtedy może starać się o Council Tax Benefit).

Zwolnione z opłat są nieruchomości:

1. puste (nie zamieszkane);
2. nie zamieszkane, gdyż osoba normalnie tam mieszkająca przebywa innym miejscu (szpital lub z bliskimi) i znajduje się pod ich opieką;
3. nie zamieszkane, gdyż osoba mieszkająca tam normalnie przebywa w innym miejscu sprawując opiekę nad inną osobą;
4. będące w trakcie poważnych napraw lub remontów;
5. przeznaczone do rozbiórki;
6. będące częścią zastawu hipotecznego przejęte przez pożyczkodawcę;
7. tzw. samodzielne mieszkania, jeżeli mieszkające w nich osoby są na utrzymaniu właściciela głównej nieruchomości;
8. przyczepy kempingowe i łodzie znajdujące się na nieruchomości, za którą opłacany jest Council Tax;
9. zamieszkiwane przez dyplomatów;
10. zamieszkiwane przez wojskowych.

Zmiana miejsca zamieszkania

Każda zmiana miejsca zamieszkania musi być jak najszybciej zgłoszona do Urzędu Miasta. Dlaczego? Po pierwsze, aby nie płacić podatku za dom, w którym nie mieszkamy, a po drugie, by podać adres nowego domu i przenieść płatność Council Tax. Może się okazać, że kwota podatku miejskiego za nowy dom będzie inna niż dotychczas.Zgłaszając zmianę miejsca zamieszkania, musimy podać dokładną datę wyprowadzki, co pozwoli urzędnikom zaktualizować wysokość płaconego do tej pory podatku – może się nawet okazać, że zapłaciliśmy zbyt dużo lub – co gorsza – zbyt mało i trzeba będzie uregulować wszystkie nieprawidłowości.

NIESTETY, TRZEBA PŁACIĆ!!!

Osobiście, przez Internet czy przez telefon? Sposób dokonywania płatności za Council Tax możemy wybrać sami. Poniżej podajemy dostępne w Hull metody płatności:

DIRECT DEBIT

Najprostszą metodą płatniczą Council Tax jest tzw. direct debit. Polega on na pobraniu miesięcznej opłaty prosto z konta bankowego. Dzięki temu nie musimy się martwić, że zapomnimy zapłacić podatek na czas. Urzędy Miasta nawet wolą tę formę płatności, gdyż w porównaniu do innych metod jest to najtańszy sposób na dokonanie płatności. Pomaga to również w utrzymywaniu niższej wartości Council Tax. Inne zalety płatności direct debit: brak konieczności wypisywania czeków czy noszenia gotówki do biura obsługi klienta, uniknięcie stania w kolejce, możliwość anulowania w każdej chwili.

By ustalić direct debit, wystarczy zadzwonić na numer (01482) 300300, bez konieczności wypełniania jakichkolwiek formularzy. Oto informacje, o które zapyta urzędnik:
• imię i nazwisko
• adres
• numer rachunku Council Tax
• nazwę banku, w którym posiadamy konto
• sort code oraz numer konta, które znajdziemy na karcie płatniczej lub książeczce czekowej.

ON-LINE

Inną metodą płacenia Council Tax jest płatność przez Internet, na stronie Urzędu Miasta w Hull. Wchodzimy na stronę Hull City Council i postępujemy zgodnie z instrukcją.

PRZEZ TELEFON

Kolejny sposób to dokonanie wpłaty przez telefon (01482) 300300, przy użyciu karty debetowej lub kredytowej. Ważne jest wcześniejsze przygotowanie kilku informacji:
• numer rachunku Council Tax lub numer faktury
• numer karty kredytowej lub karty debetowej
• datę ważności karty (expiry date) oraz nazwisko jakie widnieje na karcie.
Linia telefoniczna działa 24 godziny na dobę.

SWIPECARDS

Istnieją również wybrane punkty płatnicze tzw. PayPoint, Payzone lub E-pay, oznaczone specjalnymi znakami, które umożliwiają dokonanie płatności osobiście przy użyciu odpowiedniej karty, tzw. Swipecard. Aby uzyskać Swipecard należy skontaktować się z numerem telefonu (01482) 300300. Kartą Swipecard możemy płacić również na poczcie.

CZEK

Możliwe jest także opłacenie Council Tax czekiem. Czek wysyłamy wówczas pocztą na adres:

Hull local taxation
FREEPOST
RLUA-YRHR-AKTS
Revenues and benefits
PO Box 128
Hull
HU1 2BR

Czek taki musi być wystawiony na Kingston upon Hull City Council. Na odwrocie czeku należy wypisać:
• imię i nazwisko
• adres
• numer rachunku Council Tax

OSOBIŚCIE

Podatek Council Tax można również opłacić osobiście w centrach obsługi klienta (lista poniżej).

KONTAKT

W przypadku dodatkowych, bardziej szczegółowych oraz osobistych pytań możemy szukać odpowiedzi na kilka sposobów:
• na stronie internetowej www.hullcc.gov.uk;
• dzwoniąc pod numer (01482) 300300, który jest czynny od poniedziałku do piątku 8.00-19.00 oraz w soboty 9.00-13.00;
• kontaktując się listownie lub drogą emailową (odpowiednie adresy znajdziesz w dwóch powyższych źródłach);
• przychodząc osobiście do odpowiedniego centrum obsługi klienta:

THE WILSON CENTRE
HOLDERNESS ROAD
INGS
NORTH POINT
THE ORCHARD CENTRE

lub punktu informacyjnego:

BETHUNE AVENUE
BILTON GRANGE
GREATFIELD AVENUE
LONGHILL

 

Źródło: www.hullcc.gov.uk