Inspektorzy Wydziału Higieny Żywności Urzędu Miasta zajmujący się kontrolowaniem lokali małej gastronomii i firm cateringowych ostrzegają, że przestrzeganie zasad higieny podczas przygotowywania posiłków pozostawia wiele do życzenia. Właściciele miejsc, wobec których kontrolujący mieli zastrzeżenia, muszą wprowadzić natychmiastowe zmiany, zgodnie ze wskazaniami inspektorów.
Problem małej gastronomii w Hull - brak higieny
Kontrolę przeprowadził zespół specjalistów na zlecenie urzędu miejskiego. Wśród głównych zarzutów wobec lokali małej gastronomii znajdują się między innymi podawanie skażonej, niezdatnej do spożycia żywności czy stosowanie w kuchni starych ubrań do czyszczenia zabrudzonych powierzchni i sprzętu. W niektórych potrawach inspektorzy znaleźli także odłamki szkła, zagrażające zdrowiu i życiu klientów!

Spośród objętych kontrolą lokali, aż 49 dostało ocenę 0 (z czego 19 to lokale małej gastronomii). Taka nota zobowiązuje właściciela do wprowadzenia natychmiastowych zmian mających za zadanie poprawić sytuację. Wiele lokali oceniono na 1, co również oznacza konieczność poprawienia stanu higieny zgodnie ze wskazaniami inspektorów.

Paul Turner, odpowiedzialny za zdrowie i środowisko urzędnik Rady Miejskiej w Hull powiedział, że każda restauracja, która boryka się z problemem braku higieny może otrzymać pomoc ze strony miasta. Władzom zależy bowiem na wysokim poziomie lokalnej gastronomii, przestrzeganiu zasad higieny, a co za tym idzie – na zdrowiu mieszkańców miasta. Turner podkreślił, że pomimo niezadowalającego wyniku inspekcji przeprowadzonej w Hull, coraz więcej pracowników lokali gastronomicznych w mieście stosuje zasady higieny. Powiedział, że wiele z restauracji w Hull dba o dobro swoich klientów, inne natomiast starają się dogonić konkurencję w walce o przetrwanie na rynku.

Podczas kontroli zastosowano zasady oceniania zgodne z ogólnokrajowymi standardami, które są podane do publicznej wiadomości. Daje to właścicielom lokali możliwość dopasowania się do reszty i porównania stanu swojego lokalu z wymaganiami stawianymi przez urzędników. Wyniki rankingu także są upubliczniane – można je znaleźć w Internecie pod adresem www.food.gov.uk/ratings. Paul Turner powiedział, że taki system jest bardzo korzystny z punku widzenia klientów – pozwala im podjąć świadomą decyzję, który lokal wybrać. Wiedzą bowiem, jak wypadł w rankingu i jak jego wynik przedstawia się na tle konkurencji. Pierwsze kontrole przeprowadzone zgodnie z ogólnokrajowymi standardami miały miejsce na początku mijającego roku.

Do lokali, które otrzymały niskie oceny należą w Hull między innymi: Bob Carver’s Fish and Chip Restaurant przy ulicy Chapel Street w centrum miasta (oceniona na 1), Golden Bridge Takeaway przy Hessle Road (w potrawach podawanych przez ten lokal znaleziono kawałki szkła), Latino’s Takeaway przy Southcoast Lane (zamknięta w maju z powodu braku ciepłej wody w lokalu i używanie brudnych ubrań do czyszczenia kuchni!) czy  Four Seasons przy Beverley Road (również zamknięta; powodem było podawanie skażonego pokarmu).

Źródło: www.thisishullandeastriding.co.uk