Wyrobienie NIN — czyli National Insurance Number, Numeru Ubezpieczenia Społecznego, to w zasadzie pierwsza formalność, jakiej musisz dopełnić, przyjeżdżając do pracy na Wyspach. Posiadanie numeru NIN jest konieczne, jeśli chcesz legalnie pracować w Wielkiej Brytanii.

Kto dokładnie musi posiadać National Insurance Number?

NIN posiadać muszą:
– osoby zatrudnione
– osoby pracujące na własny rachunek (ang. self-employed)
– osoby, które mają powyżej 16 lat.

Osoby zatrudnione po przekroczeniu określonego ustawą wieku emerytalnego przestają opłacać składki ubezpieczenia społecznego. W przypadku osób samozatrudnionych sytuacja wygląda nieco inaczej — zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego możesz przestać opłacać składki ubezpieczenia drugiej klasy. Składki czwartej klasy przestaniesz płacić z początkiem roku podatkowego następującego po tym roku podatkowym, w którym przejdziesz na emeryturę.

Po co mi National Insurance Number?

NIN jest konieczny, ponieważ pozwala urzędowi zidentyfikować podatnika. Tylko posiadając National Insurance Number możesz prawidłowo odprowadzać składki na poczet swojej emerytury. Poza tym nie znajdziesz pracy bez numeru NIN — wymagać go będzie każdy pracodawca przy podpisywaniu umowy.

Jak wyrobić National Insurance Number?

Aby wyrobić NIN, konieczne jest udanie się na osobiste spotkanie z urzędnikiem. Najpierw jednak należy zadzwonić pod numer 0345 6000 643 i umówić się na wizytę. Infolinia czynna jest od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.

Zawiadomienie o ustalonym terminie wizyty otrzymasz na podany podczas rozmowy adres. Urzędnik poprosi również o podanie imienia, nazwiska i daty urodzenia. W dokumencie z zaproszeniem na spotkanie znajduje się lista dokumentów, jakie musisz ze sobą koniecznie zabrać.

Podanie o przyznanie NIN możesz także złożyć w Job Centre Plus lub urzędzie Social Security Office.

Na przyznanie numeru National Insurance Number czeka się zwykle około sześciu tygodni. Otrzymany numer należy przechowywać w miejscu ukrytym. Jeśli wpadnie w niepowołane ręce, możesz paść ofiarą przestępstwa!